BIP - Żłobek Miejski

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności Żłobka Miejskiego
Statut Żlobka Miejskiego
Struktura organizacyjna Żłobka Miejskiego
Schemat organizacyjny Żlobka Miejskiego
Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego
Majątek Żłobka Miejskiego
Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Schemat organizacyjny Żlobka Miejskiego

Strukturę organizacyjną żłobka w ujęciu kompleksowym określa w formie graficznej schemat struktury organizacyjnej. Struktura organizacyjna zakładu stanowi jego ustrój wewnętrzny, skomponowany pod kątem sprawnego realizowania zadań, podzielona na ogniwa organizacyjne, wyodrębnione w wyniku podziału pracy, podporządkowane hierarchicznie ze względu na różnego typu powiązania i relacje zachodzące pomiędzy tymi ogniwami. Struktura organizacyjna żłobka ma charakter hierarchiczny, co oznacza, iż poszczególni pracownicy wraz ze swoimi obszarami działania podporządkowani są jednemu przełożonemu. Podporządkowanie hierarchiczne obejmuje podporządkowanie wynikające z ogólnych i szczegółowych obowiązków pracownika oraz jego odpowiedzialności.

Dokument w formacie Adobe PDF

Rozmiar: 504535 bajtów
Zobacz dokument: Schemat organizacyjny Żlobka Miejskiego

Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-07 09:43:09

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Renata Rucińska - Dyrektor Żłobka Miejskiego

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl