BIP - Stargardzkie Centrum Kultury

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności Stargardzkiego Centrum Kultury
Statut Stargardzkiego Centrum Kultury
Struktura organizacyjna Stargardzkiego Centrum Kultury
Schemat organizacyjny Stargardzkiego Centrum Kultury
Regulamin organizacyjny Stargardzkiego Centrum Kultury
Zasady funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Kultury
Bilans Stargardzkiego Centrum Kultury
Usługi Stargardzkiego Centrum Kultury

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Zasady funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Kultury

W Stargardzkim Centrum Kultury prowadzone są:

- Akta osobowe pracowników,
- Ewidencja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
- Ewidencja należności i zobowiązań,
- Ewidencja pożyczek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- Ewidencja delegacji zaliczek na wynagrodzenie,
- Ewidencja zakupów,
- Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych,
- Ewidencja płac

SCK posiada jedno archiwum główne i archiwum "Gazety Stargardzkiej" - dane przechowywane są zgodnie z przepisami w zakresie archiwistyki. Dane archiwalne udostępnia się na wniosek zainteresowanego tylko za zgodą Dyrektora Stargardzkiego Centrum Kultury.

Data ostatniej modyfikacji: 2003-11-20 11:33:50

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Paweł Tereszczuk - Stargardzkie Centrum Kultury

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl