BIP - Stargardzkie Centrum Kultury

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności Stargardzkiego Centrum Kultury
Statut Stargardzkiego Centrum Kultury
Struktura organizacyjna Stargardzkiego Centrum Kultury
Schemat organizacyjny Stargardzkiego Centrum Kultury
Regulamin organizacyjny Stargardzkiego Centrum Kultury
Zasady funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Kultury
Bilans Stargardzkiego Centrum Kultury
Usługi Stargardzkiego Centrum Kultury

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

   

Dokumenty aktualne

   

Dokumenty nieaktualne

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2017-06-21

Ważny do:
2017-07-06

Stargardzkie Centrum Kultury informuje, iż w wyniku ogłoszenia w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2017-05-31

Ważny do:
2017-06-13

W sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2017-03-21

Ważny do:
2017-03-29

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi serwisowej na urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne w obiekcie Stargardzkiego Centrum Kultury

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2017-03-15

Ważny do:
2017-03-17

Stargardzkie Centrum Kultury kieruje zapytanie o cenę z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia: Wynajem urządzeń rekreacyjnych Wesołego Miasteczka wraz z obsługą podczas imprezy pod nazwą „X Stargardzki Dzień Dziecka” w dniu 28.05.2017r. w godz.11.00-19.00 na terenie zielonym przy Amfiteatrze Miejskim w Parku Chrobrego oraz teren zielony Parku Zamkowego w Stargardzie.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2016-07-13

Ważny do:
2016-07-27

Stargardzkie Centrum Kultury informuje, iż w wyniku ogłoszenia w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego, wybrana została najkorzystniejsza oferta

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2016-07-01

Ważny do:
2016-07-15

Informacja w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2015-11-10

Ważny do:
2015-11-24

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na wykonanie serwisu internetowego sck.stargard.pl oraz kino.sck.stargard.pl

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2015-08-17

Ważny do:
2015-08-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. zamówienia na konserwację wyciągarek

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2015-07-21

Ważny do:
2015-07-21

Stargardzkie Centrum Kultury zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 oraz art.71 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 3013 r. poz. 907,984 i 1474 oraz z 2014 r. poz. 423) i zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora SCK Nr 13 z dnia 22 grudnia 2014 roku, której celem jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Remoncie pokrycia dachowego budynku Stargardzkiego Centrum Kultury oraz wykonaniu tynku cienkowarstwowego ściany na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Piłsudskiego 105.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2015-05-22

Ważny do:
2015-06-05

Zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro na fabrycznie nowy zmotoryzowany obiektyw do projektora cyfrowego BARCO DC2K z matrycą 0.98", zakres ogniskowych 1.95-3.2

Czytaj

 

10 stron >>
Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl