BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Struktura organizacyjna spółki
Schemat organizacyjny spółki
Regulamin organizacyjny spółki
Majątek spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Zarząd spółki

Prezes Zarządu
Andrzej Haftman

Kompetencje

1. Prezes Zarządu , kieruje i zarządza przedsiębiorstwem Spółki oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności zgodnie z Aktem założycielskim spółki.
2. Prezes Zarządu działając zgodnie z przepisami prawa:

- realizuje wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki i jej przedsiębiorstwa,
- pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Wiceprezes Zarządu ds Techniczno-Eksploatacyjnych
Tadeusz Franas

Kompetencje

ds Techniczno-Eksploatacyjnych koordynuje i nadzoruje działalność przedsiębiorstwa spółki w zakresie:

- planowania, realizacji, produkcji, eksploatacji, inwestycji i remontów,
- rozwoju,
- wprowadzania nowych rozwiązań technicznych /technologicznych/,
- gospodarki energetycznej,
- obniżania kosztów produkcji,
- zamówień publicznych.

Wiceprezes Zarządu ds Ekonomicznych
Przemysław Łysoń

Kompetencje

Dyrektor ds Ekonomicznych ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie:

- systemu finansowego i organizacji finansowej,
- księgowości,
- planowania finansowego i kosztów działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa,
- analiz i ocen wykonania zadań planowych pod kątem kształtowania się kosztów i wyników finansowych,
- polityki kredytowej przedsiębiorstwa,
- analizy cen i kalkulacji cen
- opracowywania taryf,
- zaopatrzenia materiałowego,
- gospodarki magazynowej.

Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-16 08:47:44

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Izabela Chutorańska - PEC Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl