BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Struktura organizacyjna spółki
Schemat organizacyjny spółki
Regulamin organizacyjny spółki
Majątek spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
2/ Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
3/ Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
4/ Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
5/ Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
6/ Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
7/ Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
8/ Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
9/ Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,
10/ Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
11/ Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Data ostatniej modyfikacji: 2005-07-05 11:49:40

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Izabela Chutorańska - PEC Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl