BIP - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Struktura organizacyjna spółki
Schemat organizacyjny spółki
Regulamin organizacyjny spółki
Majątek spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 2) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. 4) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. 5) Wykonywanie instalacji elektrycznych. 6) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 7) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. 8) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 10) Pozostałe badania i analizy techniczne.

Data ostatniej modyfikacji: 2005-07-05 11:49:40

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Izabela Chutorańska - PEC Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl