BIP - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności
Akt Założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Struktura organizacyjna
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Majątek spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki są prawnie dopuszczalne formy działalności, a w szczególności:

1) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
2) Działalność obiektów sportowych,
3) Działalność klubów sportowych,
4) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
5) Pozostała działalność związana ze sportem,
6) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
7) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
8) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
9) Działalność fizjoterapeutyczna,
10) Działalność paramedyczna,
11) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
12) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
13) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki,
14) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
15) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
18) Doradztwo związane z zarządzaniem,
19) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
20) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
21) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
22) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
23) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
24) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
25) Przygotowywanie i podawanie napojów,
26) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ,
28) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
29) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
30) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
31) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
32) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
33) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
34) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
35) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
36) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
37) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
38) 43.31.Z - Tynkowanie,
39) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
40) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
41) 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
42) 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
44) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
45) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-27 08:19:32

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Beata Łukaszuk - Osrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl