BIP - Miejski Zakład Komunikacji

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Statut Miejskiego Zakładu Komunikacji
Struktura organizacyjna Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Majątek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji
Zasady funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (1)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Zasady funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Organem tworzącym zakład jest Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim.

Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego.Powyższe realizuje poprzez określenie warunków świadczenia przez zakład usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawę prawną działania zakładu stanowią: 1) uchwała Nr XXVII/151/91 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w zakład budżetowy zmieniona uchwałami Nr XXXVII/190/91 z dnia 20 grudnia 1991r. i Nr XLI/213/92 z dnia 10 marca 1992 r.;
2) ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236);
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);
4) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
5) statut;
6) inne przepisy szczególne regulujące zasady świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz funkcjonowania samorządowych zakładów budżetowych.

Celem działalności zakładu jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie transportu zbiorowego poprzez świadczenie usług publicznych na obszarze Gminy Miasto Stargard Szczeciński oraz gmin, które zawarły porozumienie międzygminne w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-31 13:53:00

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Beata Buława - Miejski Zakład Komunikacji

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl