BIP - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Schemat organizacyjny spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Zarząd spółki

Zarząd składa się z trzech osób tj. Prezesa i dwóch Wiceprezesów. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje w sprawach, które Kodeks Spółek Handlowych nie zastrzega dla innych organów. Obecnie członkami Zarządu są:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Piotr Tomczak
piotr.tomczak@mpgk.stargard.pl

Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny, bezpośrednio kieruje pracą podlegających mu samodzielnych stanowisk pracy. Odpowiedzialny jest za organizację pracy Zarządu Spółki. Podejmuje kluczowe decyzje, odpowiada za politykę kadrową Spółki, zorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej, dokonywanie okresowych analiz efektywności gospodarowania majątkiem Spółki. Odpowiedzialny jest za wykonywanie zadań Spółki określonych w Akcie Założycielskim oraz prowadzenie działalności gospodarczej stosownie do przepisów prawa.

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Bartosz Rudnicki
bartosz.rudnicki@mpgk.stargard.pl

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Techniczno – Eksploatacyjnych, sprawuje nadzór i kontrolę pracy podległych komórek i jednostek organizacyjnych (Kierownicy Zakładów), obsługuje i udziela pomocy technicznej jednostkom produkcyjnym i usługowym pionu, inicjuje postęp techniczny w Spółce, realizuje produkcję i świadczenie usług z zakresu: - dostawy wody dla ludności i innych odbiorców, - odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadami ściekowymi, - utrzymania czystości w mieście stosownie do zawartych umów i przyjętych zleceń, - obsługi eksploatacyjnej i remontowej miejskich urządzeń komunalnych stosownie do zawartych umów i przyjętych zleceń, - pogrzebownictwa i cmentarnictwa, - wynajmu środków transportu i sprzętu.

Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojciech Stasiak
wojciech.stasiak@mpgk.stargard.pl

Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-22 15:55:19

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Milena Iżewska - MPGK Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl