BIP - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Schemat organizacyjny spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności [PKD] jest świadczenie usług w zakresie:

1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
2) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
3) pogrzeby i działalność pokrewna,
4) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
5) wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów - lokalnych,
6) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych,
7) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
8) reklama.

Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-22 10:28:19

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Milena Iżewska - MPGK Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl