BIP - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności spółki
Akt założycielski
Zgromadzenie wspólników
Rada Nadzorcza
Zarząd spółki
Schemat organizacyjny spółki

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Informacje

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.

Stargard

Adres:
ul. Okrzei 6
73-110 Stargard
tel. (91) 577 12 74
fax. (91) 577 21 28
email:
sekretariat@mpgk.stargard.pl
www:
www.mpgk.stargard.pl

NIP: 854-001-15-20
REGON: 811115758
KRS nr 0000033245 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Konto Bankowe:
Bank Pekao S.A. I O/Stargard Nr 16124039011111000042165073

W skład MPGK Sp. z o.o. wchodzą:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Oczyszczalnia Ścieków

Stacja Uzdatniania Wody

Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych

Kapitał Zakładowy: 56.825.500 zł

Godziny otwarcia: 7.00-15.00
Całodobowe Pogotowie wodociągowe: 91 578-35,80, 519-546-992
Całodobowe pogotowie pogrzebowe: 91 577-15-63, 603-184-339

Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-22 15:53:43

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Milena Iżewska - MPGK Sp. z o.o.

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl