BIP - Młodzieżowy Dom Kultury

Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

MENU

Strona jednostki macierzystej
Informacje
Przedmiot działalności Młodzieżowego Domu Kultury
Statut Młodzieżowego Domu Kultury
Struktura organizacyjna Młodzieżowego Domu Kultury
Budżet Młodzieżowego Domu Kultury
Zasady funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury
Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2008/2009

Przetargi | Aktualnie: (0)

Komunikaty | Aktualnie: (0)

Zamówienia publiczne

Oferty pracy

INFORMACJE O BIULETYNIE

Pomoc
Redakcja biletynu
Rejestr zmian oraz indeks stron
Akty prawne (strona główna)
Statystyki serwisu (globalne)

Zasady funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury

Wszelkie sprawy przyjmowane są w sekretariacie MDK, dyrektor po zapoznaniu się z problemem , kieruje sprawy do odpowiednich pracowników.

Prowadzony jest rejestr pism przychodzących i wychodzących oraz "jednolity wykaz akt", w którym gromadzona jest dokumentacja dotycząca danej sprawy.

Dane z archiwum udostępnione są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej po zatwierdzeniu przez dyrektora (nie dotyczy akt osobowych byłych pracowników).

Data ostatniej modyfikacji: 2003-11-19 08:45:03

Rejestr zmian strony Poprzednie wersje strony

Redakcja strony:
Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Małgorzata Flas - dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

Strona głowna BIP

Wydział Informatyki UM Stargard, kontakt: webmaster@um.stargard.pl