Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Gminy Miasto Stargard

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Gminy Miasto Stargard

Ogłaszający: Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodano: 2018-05-11

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na modernizację energetyczną przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ul. W. Polskiego 78a i Plac Świętego Ducha 26 w Stargardzie.

STATUS: Aktualny | Termin składania ofert: 2018-05-28

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2018-05-10

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowy ulicy Barnima w Stargardzie

STATUS: Aktualny | Termin składania ofert: 2018-05-28

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2018-05-08

Szkoła Podstawowa nr 6 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie

STATUS: Upłynął termin składania ofert

Ogłaszający: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dodano: 2018-04-30

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2018-04-26

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie w zakresie rozbudowy układu drogowego i odwodnienia

STATUS: Upłynął termin składania ofert

Ogłaszający: Stargardzkie Centrum Kultury

Dodano: 2018-04-25

Stargardzkiego Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z poprawą infrastruktury dojścia i wejścia do Kina Stargardzkiego Centrum Kultury.

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2018-04-24

Szkoła Podstawowa nr 1 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę boisk, obiektów i urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sienkiewicza 8 w Stargardzie – ETAP II.

STATUS: Upłynął termin składania ofert

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2018-04-23

Szkoła Podstawowa nr 7 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie centralnego placu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży - etap II.

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodano: 2018-04-19

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na modernizację energetyczną przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ul. W. Polskiego 78a i Plac Świętego Ducha 26 w Stargardzie.

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Dodano: 2018-04-09

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. ogłasza drugi przetarg nieograniczony na budowę dróg wewnętrznych wraz z instalacjami na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie w ramach projektu: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I”

STATUS: Upłynął termin składania ofert

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2018-02-01

Gmina Miasto Stargard ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej pomnika „STARGARDZIANIE – OJCZYŹNIE W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” na terenie przy skrzyżowaniu ulic: Marii Skłodowskiej - Curie i Kazimierza Wielkiego w Stargardzie

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-12-29

Gmina Miasto Stargard ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

STATUS: Rozstrzygnięty

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki