Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory / Referendum
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłaszający: Muzeum

Dodano: 2015-07-23

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim ogłasza II przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych.

STATUS: Aktualny | Termin składania ofert: 2015-08-07

Ogłaszający: Muzeum

Dodano: 2015-07-09

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych.

STATUS: Upłynął termin składania ofert

Ogłaszający: Stargardzkie Centrum Kultury

Dodano: 2015-07-22

Stargardzkie Centrum Kultury zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego celem jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Remoncie pokrycia dachowego budynku Stargardzkiego Centrum Kultury oraz wykonaniu tynku cienkowarstwowego ściany na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Piłsudskiego 105.

STATUS: Aktualny | Termin składania ofert: 2015-08-07

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Dodano: 2015-07-09

Gmina-Miasto Stargard Szczeciński ogłasza II przetarg na budowę placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie Szczecińskim

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Dodano: 2015-07-09

Gmina-Miasto Stargard Szczeciński ogłasza II przetarg na na budowę zespołu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Struga w Stargardzie Szczecińskim

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodano: 2015-06-26

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza przetarg na Wykonanie audytów energetycznych dla budynków będących własnością Miasta-Gminy Stargard Szczeciński

STATUS: Upłynął termin składania ofert

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki