Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Gminy Miasto Stargard

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-12-14

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na budowę tymczasowego parkingu przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Stargardzie - etap II

STATUS: Aktualny | Termin składania ofert: 2018-01-08

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-12-11

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na Ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Stargard w latach 2018 – 2020.

STATUS: Aktualny | Termin składania ofert: 2017-12-18

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-12-07

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację miejskiego oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Stargardu w latach 2018-2019.

STATUS: Aktualny | Termin składania ofert: 2017-12-15

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-12-04

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na rewitalizację Parków Chrobrego, Popiela i Jagiellońskiego w Stargardzie.

STATUS: Aktualny | Termin składania ofert: 2018-01-08

Ogłaszający: Miejski Zakład Komunikacji

Dodano: 2017-11-21

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg na dostawę części zamiennych i akcesoriów do autobusów komunikacji miejskiej.

STATUS: Upłynął termin składania ofert

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-11-17

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi gminnej ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie.

STATUS: Upłynął termin składania ofert

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-11-09

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenów przyległych do rzeki Iny w Stargardzie,

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-11-08

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ronda w ulicy Ceglanej wraz z przebudową drogi w kierunku ul. Węgierskiej w Stargardzie

STATUS: Rozstrzygnięty

Ogłaszający: Gmina Miasto Stargard

Dodano: 2017-10-16

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg nieograniczony na Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto Stargard w latach 2018 – 2020.

STATUS: Upłynął termin składania ofert

Ogłaszający: Miejski Zakład Komunikacji

Dodano: 2017-10-16

Miejski Zakład Komunikacji ogłasza przetarg na zakup oleju napędowego na potrzeby własne.

STATUS: Rozstrzygnięty

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki