Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Sprawy społeczne

- Sprawozdanie z wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2006 - 2013 w 2010 roku
- Sprawozdanie z wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2006 - 2013 w 2011 roku
- Sprawozdanie z wdrażania Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2006 - 2013 w 2012 roku

- Sprawozdanie z realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Stargard Szczeciński na lata 2014 - 2020 w 2015 roku

- Informacja o osiągniętych w 2013 roku wskaźnikach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Stargard Szczeciński do roku 2015
- Informacja o osiągniętych w 2014 roku wskaźnikach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Stargard Szczeciński do roku 2015
- Informacja o osiągniętych w 2015 roku wskaźnikach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Stargard Szczeciński do roku 2015

- Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o realizacji w 2013 roku Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2005-2015
- Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o realizacji w 2014 roku Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2005-2015
- Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o realizacji w 2015 roku Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2005-2015

- Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o realizacji w 2013 roku Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007-2013.
- Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2014.
- Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2015.

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Maja Wacławczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki