Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Informacje dla osób niewidzących, słabowidzących oraz niesłyszących

Osoby niepełnosprawne mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, została potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

Osoby uprawnione chcące skorzystać z usługi tłumacza proszone są o zgłoszenie zamiaru, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Miejskim, wypełniając i wysyłając poniżej załączony wniosek na adres urzad@um.stargard.pl lub faxem na numer 91 578-48-89 lub zgłaszając taką chęć telefonicznie pod numer 91 578-48-81.

Wniosek o możliwość skorzystania z usługi tłumacza zgodnie z metodą PJM, SJM i SKOGN: POBIERZ

Intelligent Web Reader - bezpłatna przeglądarka internetowa przystosowana do pracy z osobami niewidomymi oraz słabowidzącymi. Program po wejściu na stronę WWW dzieli ją na kilka fragmentów, a następnie odczytuje je przy użyciu syntezatora mowy IVONA.

Poruszanie się po stronie internetowej za pomocą "mówiącej" przeglądarki odbywa się standardowo poprzez skróty klawiszowe.

Główne skróty klawiszowe:
- Enter - wybiera aktualnie czytany link.
- Control plus Spacja - wstrzymuje i wznawia czytanie.
- Strzałki prawo i lewo - pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi punktami.
- Strzałki góra i dół - pozwalają na przemieszczanie się do kolejnej części tekstu wewnątrz punktu.
- F7 - powiększa czcionkę na stronie.
- F8 - zmniejsza czcionkę na stronie.
- Control plus O jak Olga - otwiera okno dialogowe, gdzie należy wpisać adres strony internetowej (jeśli nie widnieje na liście stron udźwiękowionych).
- Control plus G jak Grażyna - powraca na stronę startową przeglądarki, czyli listę stron obsługiwanych.
- Control plus T jak Teresa - uruchomia samouczka.
- Alt plus strzałki w bok - pozwala na cofnięcie się do poprzedniej strony.

Informacje techniczne:
System operacyjny: Windows.
Wymagane miejsce na dysku: 90 MB.

Pobierz najnowszą wersję bezpłatnej mówiącej przeglądarki internetowej Intelligent Web Reader i zainstaluj

Strony można również powiększać przy pomocy klawisza CTRL + kółko myszki!

Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-12 09:02:31
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Helena Maćkowiak - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki