Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Budżet Miasta 2018

Projekt budżetu miasta na rok 2019
Projekt uchwały budżetowaj na rok 2019
Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2019.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard na lata 2019 - 2034.

Co to jest budżet miasta?
Budżet Miasta jest to akt prawny i finansowy oraz plan działania gminy, w którym po jednej stronie zapisuje się dochody, a po drugiej wydatki. Wydatki związane są z dziedzinami, które podlegają gminie.

Kiedy i kto uchwala budżet Stargardu?
Budżet Stargardu uchwala Rada Miejska wybrana w wyborach samorządowych. Budżet uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. W/w uchwałę uchwala się przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Miasta.

Kto jest odpowiedzialny za realizacje budżetu?
Realizacją budżetu zajmuje się Prezydent Miasta Stargard.

Budżety miasta z poprzednich lat:

Budżet miasta na 2003 rok.

Budżet miasta na 2004 rok.

Budżet miasta na 2005 rok.

Budżet miasta na 2006 rok.

Budżet miasta na 2007 rok.

Budżet miasta na 2008 rok.

Budżet miasta na 2009 rok.

Budżet miasta na 2010 rok.

Budżet miasta na 2011 rok.

Budżet miasta na 2012 rok.

Budżet miasta na 2013 rok.

Budżet miasta na 2014 rok.

Budżet miasta na 2015 rok.

Budżet miasta na 2016 rok.

Budżet miasta na 2017 rok.

Opinie RIO dot. projektu budżetu:

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2006

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2007

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2008

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2009

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2010

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2011

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2012

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2013

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2014

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2015

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2016

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2017

Opinia RIO dot. projektu budżetu miasta na rok 2018

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2004

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2005

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2017

Opinie RIO dot. sprawozdań z wykonania budżetu

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

Opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

Opinia RIO dot. prognozy kwoty długu publicznego

Opinia RIO dot. prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do proj. budżetu na rok 2009

Opinia RIO dot. prognozy kwoty długu publicznego dołączonej do proj. budżetu na rok 2010

Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta (projekt budżetu)

Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta w 2011
Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta w 2012
Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta w 2014
Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta w 2015
Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta w 2017
Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta w 2018

Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej

Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 2011-2024
Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 2012-2024
Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 2013-2024
Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 2014-2026
Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 2015-2026
Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 2016-2026
Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 2017-2028
Opinia RIO dot. wieloletniej prognozy finansowej 2018-2033

Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu (uchwała budżetowa)

Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2011r.
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2012r.
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2014r.
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2015r.
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2015r. (zmiana URM z 28.04.2015r.)
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2016r.
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2016 r. (zmiana URM z 28.06.2016r.)
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2016 r. (zmiana URM z 25.10.2016r.)
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2017r.
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2017r. (zmiana URM z 28.02.2017 r.).
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2017r. (zmiana URM z 28.03.2017 r.).
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2017r. (zmiana URM z 30.05.2017 r.).
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2017r. (zmiana URM z 27.06.2017 r.).
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2017r. (zmiana URM z 29.08.2017 r.).
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2018r. (zmiana URM z 19.01.2018 r.).
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2018r. (zmiana URM z 24.04.2018 r.).
Opinia RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2018r. (zmiana URM z 29.05.2018 r.).
Opinie RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2018r. (zmiana URM z 26.06.2018 r.).
Opinie RIO dot. sfinansowania deficytu budżetu w 2018r. (zmiana URM z 25.09.2018 r.).

Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego

Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2011r.
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2011r. (zmiana WPF - luty 2011)
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2011r. (zmiana WPF - kwiecień 2011)
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2012r.
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2013r.
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2013r. (zmiana WPF - październik 2013)
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2014r.
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2015r.
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2016r.
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2017r.
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2017r. (zmiana WPF 28.03.2017 r.)
Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2018r.
Opinie RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu 2018r. (uchwała Nr XLIII/457/2018 z 28.06.2018 r.)

Opinia RIO dot. możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miasto Stargard

Opinia RIO dot. możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miasto Stargard

W załączniku do strony:

  • Uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.
  • Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2033

Rozmiar: 52081111 bajtów
Zobacz dokument: Budżet Miasta 2018

Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-15 15:13:55
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Mirosława Szymańska - Dyrektor Wydziału Ekonomicznego

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki