Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Sesje Rady Miejskiej


XLII sesja Rady Miejskiej odbędzie się:
29 maja 2018 roku o godz. 10.00
w sali sesyjnej w Ratuszu


1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z pracy między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „STARGARDZIANIE OJCZYŹNIE” - W SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2018-2033.
Projekt: | Wniosek:

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018.
Projekt: | Wniosek:

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia 4 okręgów wyborczych na obszarze miasta Stargard dla wyborów do Rady Powiatu Stargardzkiego.

9. Odpowiedzi na zapytania radnych.

10. Wolne wnioski radnych.

11. Komunikaty.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej:

Rewizyjna
25 maja 2018 r. godz. 8.30
w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 6 w Stargardzie

30 maja 2018 r. godz. 14.30
w sali 111 Urzędu Miejskiego, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w Stargardzie

Oświaty, Kultury i Sportu
23 maja 2018 r. godz. 9.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Społeczna
24 maja 2018 r. godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardz

Gospodarcza
24 maja 2018 r. godz. 9.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie.
Wyjazd do Przepompowni P2, ul. Władysława Broniewskiego w Stargardzie oraz do obiektu oświatowego, osiedle Pyrzyckie w Stargardzie

Budżetu, Finansów i Rozwoju
25 maja 2018 r. godz. 12.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie Wizyta studyjna – Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Statutowa
8 maja 2018 r. godz. 14.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Komisja Statutowa odbędzie się 15 maja 2018 r. godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Komisja Statutowa odbędzie się 22 maja 2018 r. godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Spotkanie przedsesyjne 21 maja 2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz (II piętro)

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Barbara Stanisławska - Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki