Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Sesje Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej:

Rewizyjna
4 lipca 2018 r. godz. 14.30
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie;

24 sierpnia 2018 r. godz. 8.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie;

Oświaty, Kultury i Sportu
21 sierpnia 2018 r. godz. 10.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Społeczna
27 sierpnia 2018 r. godz. 11.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Gospodarcza
23 sierpnia 2018 r. godz. 9.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Budżetu, Finansów i Rozwoju
24 sierpnia 2018 r. godz. 12.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie
Wizyta studyjna – Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie oraz modernizacja alei Żołnierza w Stargardzie; przebieg realizacji inwestycji

Statutowa
28 czerwca 2018 r. godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

30 lipca 2018 r. godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Spotkanie przedsesyjne 20 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz (II piętro)

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Barbara Stanisławska - Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki