Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sesje Rady Miejskiej


XXXVII sesja Rady Miejskiej odbędzie się:
19 grudnia 2017 roku o godz. 9.00
w sali sesyjnej w RatuszuI CZĘŚĆ ROBOCZA

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z pracy między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.
Projekt: | Załącznik:

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
Projekt:

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2018-2033.
Projekt: | Wniosek:

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2018.
Projekt: | Wniosek:

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Projekt:

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard w celu ustanowienia marki stargardzkiego produktu lokalnego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 o przyznanie ulg w przejazdach autobusami publicznego transportu zbiorowego Gminy-Miasta Stargard. Projekt:

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, organizowanym przez Gminę-Miasto Stargard oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych.
Projekt: | Załącznik:

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych.
Projekt:

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Stargard na lata 2016-2026.
Załącznik:

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Stargardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zadania własnego Gminy-Miasta Stargard polegającego na budowie, utrzymaniu i udostępnianiu obiektu przedszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Projekt:

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Szkoła Rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard”.
Projekt: | Załącznik:

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2017.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej za rok 2017.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej za rok 2017.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej za rok 2017.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej za rok 2017.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej na 2018 rok.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej na 2018 rok.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej na 2018 rok.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej na 2018 rok.

27. Odpowiedzi na zapytania radnych.

28. Wolne wnioski radnych.

29. Komunikaty.

30. Zamknięcie obrad sesji.

II UROCZYSTA CZĘŚĆ SESJI ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ. 13.30

Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej:

Rewizyjna
15 grudnia 2017 r. godz. 9.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Oświaty, Kultury i Sportu
12 grudnia 2017 r. godz. 10.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Społeczna
14 grudnia 2017 r. godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Gospodarcza
18 grudnia 2017 r. godz. 8.30
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Budżetu, Finansów i Rozwoju
15 grudnia 2017 r. godz. 12.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Spotkanie przedsesyjne 11 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz (II piętro)

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Barbara Stanisławska - Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki