Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Sesje Rady Miejskiej


XL sesja Rady Miejskiej odbędzie się:
27 marca 2018 roku o godz. 9.00
w sali sesyjnej w Ratuszu


1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z pracy między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Informacja z działalności Stargardzkiego Centrum Kultury za 2017 rok.

5. Informacja z działalności Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie za 2017 rok.

6. Informacja z działalności Książnicy Stargardzkiej za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego w Stargardzie za 2017 rok.
Projekt:

8. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie za 2017 rok.
Projekt:

9. Sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie za 2017 rok. 10. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2017 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w 2017 roku.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Stargard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej w Stargardzie.
Projekt:

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy-Miasto Stargard w 2018 roku”.
Projekt: | Załącznik:

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasta Stargard na lata 2018-2033.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy.
Projekt:

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Projekt:

17. Informacja o realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2017.

18. Odpowiedzi na zapytania radnych.

19. Wolne wnioski radnych.

20. Komunikaty.

21. Zamknięcie obrad sesji.

Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej:

Rewizyjna
23 marca 2018 r. godz. 9.00
w Szkole Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren, plac Majdanek 13 w Stargardzie

Oświaty, Kultury i Sportu
20 marca 2018 r. godz. 10.00
w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Portowa 3 w Stargardzie

Społeczna
22 marca 2018 r. godz. 13.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie, kontynuacja posiedzenia w Straży Miejskiej, ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie

Gospodarcza
22 marca 2018 r. godz. 9.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Budżetu, Finansów i Rozwoju
23 marca 2018 r. godz. 12.00
w sali posiedzeń Komisji, Ratusz (II piętro) Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie

Spotkanie przedsesyjne 19 marca 2018 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, Ratusz (II piętro)

Data ostatniej modyfikacji:
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Barbara Stanisławska - Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki