Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wydziały Urzędu Miejskiego

- Biuro Prezydenta Miasta
- Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego
- Biuro Rady Miejskiej
- Biuro Strategii Miasta
- Biuro Zamówień Publicznych
- Wydział Polityki Społecznej
- Wydział Finansowy
- Wydział Inżynierii
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- Wydział Ekonomiczny
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Edukacji
- Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
- Wydział Gospodarki Przestrzennej
- Wydział Audytu i Kontroli
- Służba BHP
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
- Wydział Informatyki
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy
- Biuro Prawne
- Archiwum Zakładowe
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Data ostatniej modyfikacji: 2011-03-02 14:12:43
Rejestr zmian | Archiwalne wersje strony

Osoba odpowiedzialna za treść strony:
Helena Maćkowiak - Dyrektor Biura Prezydenta Miasta

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki