Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

PRZETARGI

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-12-14

Ważny do:
2017-12-22

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w organizacji, ul. Składowa 1, 73-110 Stargard ogłasza przetarg na sukcesywne dostawy środków smarnych i innych płynów eksploatacyjnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Stargardzie.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-12

Ważny do:
2018-01-26

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do rokowań na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 16 o powierzchni użytkowej 12,07 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44 w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-11

Ważny do:
2018-01-11

Prezydent Miasta Stargard zaprasza do rokowań na najem lokalu użytkowego o pow. 35,79 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-11

Ważny do:
2018-01-11

Prezydent Miasta Stargard ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu komunalnego nr 43 położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki o pow. 16,00 m2 usytuowanego na części nieruchomości o pow. 18,60 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 623/15 w obrębie 9 miasta Stargard.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-08

Ważny do:
2018-01-26

Prezydent Miasta Stargard ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 8 m2 wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1118 o powierzchni 27 m2, położona w obrębie 5 miasta Stargard przy ul. Wileńskiej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-08

Ważny do:
2018-01-26

Prezydent Miasta Stargard ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 8 m2 wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1123 o powierzchni 27 m2, położona w obrębie 5 miasta Stargard przy ul. Wileńskiej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-01

Ważny do:
2018-01-09

Prezydent Miasta Stargard ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 29,31 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o powierzchni 9,24 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Spokojnej 5 w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-01

Ważny do:
2018-01-09

Prezydent Miasta Stargard ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni użytkowej 34,73 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o powierzchni 10,64 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rzeźniczej 4 klatka „A” w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-21

Ważny do:
2018-01-09

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2 147 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o łącznej powierzchni 7,5594 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 192/4, 192/5, 197, 199, 200, 201/1, 201/3, położone w obrębie 23 miasta Stargard.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-21

Ważny do:
2018-01-09

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2 147 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1306 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 196/1 i 192/5, położone w obrębie 23 miasta Stargard.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-20

Ważny do:
2018-01-09

Prezydent Miasta Stargard ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 584 o powierzchni 1.453 m2, położona w obrębie 12 miasta Stargard przy Alei Dębowej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-20

Ważny do:
2018-01-09

Prezydent Miasta Stargard ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 582 o powierzchni 1.176 m2, położona w obrębie 12 miasta Stargard przy Alei Dębowej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-20

Ważny do:
2018-01-09

Prezydent Miasta Stargard ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 575 o powierzchni 832 m2, położona w obrębie 12 miasta Stargard przy Alei Dębowej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-20

Ważny do:
2018-01-09

Prezydent Miasta Stargard ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż. Lokal użytkowy nr U1 o powierzchni użytkowej 42,83 m2, położony w parterze budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 16 w obrębie 6 miasta Stargard

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2017-08-29

Ważny do:
2017-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29 zaprasza do składania ofert na nabycie garażu nr 01 o powierzchni 15,43 m2 usytuowanego w części piwnicznej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przedwiośnie 105 w Stargardzie . Z własnością garażu związany jest udział w wysokości 64/10000 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku mieszkalnego i działki nr 587/4 o powierzchni 3380 m2, położonej w obrębie 9 miasta Stargard, objętej Księgą wieczystą KW Nr SZ1T/00074862/2.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki