Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

PRZETARGI

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-11

Ważny do:
2017-12-12

Prezydent Miasta Stargard ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/73 o powierzchni 1,7258 ha położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Czytaj

 

Instytucja:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Dodany:
2017-10-05

Ważny do:
2017-10-19

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie tel. 91 578 84 00 fax. 91 578 84 52 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku PEC zlokalizowanym na os. Zachód A 19 w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-04

Ważny do:
2017-11-10

Prezydent Miasta Stargard ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 8 m2 wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1118 o powierzchni 27 m2, położona w obrębie 5 miasta Stargard przy ul. Wileńskiej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-09-29

Ważny do:
2017-11-03

Prezydent Miasta Stargard ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98 o powierzchni 597 m2, położonej w obrębie 7 miasta Stargard przy ulicy Klonowej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-09-25

Ważny do:
2017-11-30

Prezydent Miasta Stargard ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 96/88, 96/89, 96/91, 211/4 i 211/5 o łącznej powierzchni 18,0008 ha położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2017-08-29

Ważny do:
2017-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29 zaprasza do składania ofert na nabycie garażu nr 01 o powierzchni 15,43 m2 usytuowanego w części piwnicznej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przedwiośnie 105 w Stargardzie . Z własnością garażu związany jest udział w wysokości 64/10000 części w prawie współwłasności części wspólnych budynku mieszkalnego i działki nr 587/4 o powierzchni 3380 m2, położonej w obrębie 9 miasta Stargard, objętej Księgą wieczystą KW Nr SZ1T/00074862/2.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki