Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

PRZETARGI

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-21

Ważny do:
2018-11-26

Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 96/71 i 96/121 (decyzja podziałowa znak: TP.6831.24.2018.3 z dnia 28.08.2018 r.) o łącznej powierzchni 2,8031 ha, położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-12

Ważny do:
2018-10-18

Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami) ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 12,54 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Reja 21 w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Dodany:
2018-09-06

Ważny do:
2018-09-27

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza II publiczny przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 23 miasta Stargard

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-08-24

Ważny do:
2018-10-18

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II przetarg pisemny ograniczony do podmiotów prowadzących działalność artystyczną, kulturalną lub biurową, na najem BRAMY PORTOWEJ położonej przy ul. Portowej na działce o numerze geodezyjnym 170 w obrębie 11 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-08-24

Ważny do:
2018-10-18

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zaprasza do rokowań na najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 5,10 m2, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177/8, położona w obrębie 1 miasta Stargard przy ul. Marii Konopnickiej 17

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-08-24

Ważny do:
2018-10-18

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem trzech boksów motorowych nr I, II i V każdy o powierzchni 2,50 m2, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzkiej 10D, położonych w obrębie 11 miasta Stargard na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 303.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-08-24

Ważny do:
2018-10-18

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 35 ust. 1 – Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu komunalnego o powierzchni 18,00 m2 usytuowanego przy ul. Płatnerzy na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102/1, położona w obrębie 11 miasta Stargard.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki