Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

PRZETARGI

Instytucja:
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Dodany:
2018-11-15

Ważny do:
2018-12-14

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza III publiczny przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położnych w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-15

Ważny do:
2018-12-14

Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami) ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 12,54 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Reja 21 w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-09

Ważny do:
2018-12-14

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem garażu komunalnego o powierzchni o powierzchni 27,98 m2, usytuowanego na części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/5, położona w obrębie 10 miasta Stargard przy ul. Towarowej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-09

Ważny do:
2018-12-14

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych:

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-09

Ważny do:
2018-12-14

Prezydent Miasta Stargard działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 35,79 m2, usytuowanego w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177/8 w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Stargard przy ul. Marii Konopnickiej 8.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-10-26

Ważny do:
2018-11-30

Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych Dwa pomieszczenia gospodarcze nr 5 i 6 o łącznej powierzchni użytkowej 14,50 m2 usytuowane w budynku garażowo – gospodarczym wraz z udziałem w wysokości 170/1000 części w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 440/45 o powierzchni 107 m2, położonej w obrębie 10 miasta Stargard przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-10-26

Ważny do:
2018-11-30

Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż. Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 47,13 m2 położony w budynku przy ul. Granicznej 23 w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-09-21

Ważny do:
2018-11-26

Prezydent Miasta Stargard w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 96/71 i 96/121 (decyzja podziałowa znak: TP.6831.24.2018.3 z dnia 28.08.2018 r.) o łącznej powierzchni 2,8031 ha, położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki