Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-25

Ważny do:
2015-12-11

Obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego nr 15/CP/2015 z dnia 23.11.2015r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie dwóch przewodów tłocznych kanalizacji ściekowej DN/OD 225 mm przewidzianej do. realizacji na terenie działek o numerach 116/1 i 116/2, w obrębie 23 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-23

Ważny do:
2015-12-08

Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie usunięcia drzewa z gatunku lipa drobnolistna i drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 493/12 obr.1 os. Kopernika 5 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-20

Ważny do:
2015-12-14

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 23 listopada 2015 r. do dnia 14 grudnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-18

Ważny do:
2015-12-03

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zebranych dowodach w sprawie usunięcia drzewa z gatunku klon jesionolistny rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 547 obr.6, ul.Bolesława Prusa 7-11 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-18

Ważny do:
2015-12-03

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zebranych dowodach w sprawie usunięcia drzewa z gatunku klon jesionolistny rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 110/11 obr.6, ul.Andrzeja Struga 9-11 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-18

Ważny do:
2015-12-03

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zebranych dowodach w sprawie usunięcia drzewa z gatunku grochodrzew rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 132/5 obr.10, ul.Juliusza Słowackiego 1 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-18

Ważny do:
2015-12-03

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zebranych dowodach w sprawie usunięcia trzech drzew z gatunku grochodrzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 132/6 obr.10, ul.Dworcowa 16 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-18

Ważny do:
2015-12-02

Karty Informacji Publicznej nr 12/2015 TI dot. postanowienia o odstąpienia od obowiązku nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko la przedsięwzięcia: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Stargard Południe” poprzez remont i termomodernizację istniejących obiektów budowlanych, wymianę istniejącego orurowania, armatury, urządzeń i instalacji wewnątrz obiektów budowlanych oraz wymianie części istniejących i ułożeniu nowych rurociągów technologicznych między obiektami technicznymi w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-17

Ważny do:
2015-12-02

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia czterech drzew z gatunku grochodrzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 73/162 obr.19, ul.Armii Krajowej 9 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-17

Ważny do:
2015-12-02

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa z gatunku modrzew europejski rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 73/36 obr.19, ul.Lechonia 2 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-17

Ważny do:
2015-12-02

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 73/154 obr.19, ul.Lechonia 7 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-17

Ważny do:
2015-12-01

Obwieszczenie o wydanej w dniu 16 listopada 2015 r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 14/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dn 90 PE, przewidzianej do realizacji na działkach nr 14/1, 14/2, 15, 48 w obr. 15 miasta, w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-17

Ważny do:
2015-12-01

Obwieszczenie o wydanej w dniu 16 listopada 2015 r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 13/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001276_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, obejmującej wieżę wraz z odgromnikiem o wysokości 35-45 m, kontener technologiczny, utwardzenie terenu, przyłącze działce nr 41/2 w obr. 15 przy ul. Różanej w Stargardzie Szczecińskim,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-16

Ważny do:
2015-12-07

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 07 grudnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-12

Ważny do:
2015-11-27

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia dwóch drzew z gatunku orzech włoski rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 588/3 obr.9, ul.Pogodna 30-34 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-12

Ważny do:
2015-11-27

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia trzech drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 29/41 obr.9, os.Zachód B6 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2015-11-12

Ważny do:
2015-11-26

Od dnia 16 listopada 2015r. (od poniedziałku do piątku) dla linii nr 3, 8, 12 i 28 wchodzą w życie następujące korekty rozkładu jazdy:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-09

Ważny do:
2015-12-31

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu położonego na wschód od ulicy Źródlanej."

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-11-06

Ważny do:
2015-11-30

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-11-03

Ważny do:
2015-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Struga 29 zaprasza do rokowań na nabycie lub najem Lokalu usługowego oznaczonego nr 9, położonego w parterze budynku przy ulicy Czesława Tańskiego nr 6 d w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-11-03

Ważny do:
2015-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Struga 29 zaprasza do rokowań na nabycie lub najem 5 lokali usługowych, położonych w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 2, 4, 6, 8 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-10-26

Ważny do:
2015-11-25

Gmina Miasto Stargard Szczeciński zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej dotyczącej zadania: „Schulcampus - modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz budowa wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych" w Stargardzie Szczecińskim na Osiedlu Zachód A5”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-10-26

Ważny do:
2015-12-16

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Gdańskiej, Morskiej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-10-12

Ważny do:
2015-12-04

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie ulic: Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego."

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-10-05

Ważny do:
2015-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 73/4 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki