Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-02-04

Ważny do:
2016-02-11

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie z siedzibą przy ul. Sikorskiego 16, złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard na realizację zadania z zakresu sportu pn. „ORGANIZACJA XXIII WOJEWÓDZKICH IGRZYSK OLIMPIJSKICH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-02-04

Ważny do:
2016-02-29

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 8 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-02-03

Ważny do:
2016-02-18

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie noclegowni dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji na działkach nr 538/2 i 457 w obrębie 6 przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-02-03

Ważny do:
2016-02-18

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na "Remoncie, przebudowie i rozbudowie obiektów Baszty Tkaczy, Bastei i Baszty Morze Czerwone wchodzących w skład Trasy muzealnej w Stargardzie" wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianej do realizacji na działkach nr 308, 309/1, 297, 295/2, 309/2 i 63 w obrębie 11 w rejonie ulic B. Krzywoustego, Sukienniczej i Warownej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-02-03

Ważny do:
2016-02-10

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Uczniowski Klub Sportowy „BRAZIL DA BOLA”, z siedzibą w Stargardzie, ul. Kopernika 1c6, złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard na realizację zadania pn. „TURNIEJ BRAZIL DA BOLA CUP”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-02-02

Ważny do:
2016-02-09

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), UKS Fight Academy Stargard, z siedzibą w Stargardzie, ul. Kopernika 4e/7, złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard na realizację zadania pn. „ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- ZAKUP SPRZĘTU”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-02-01

Ważny do:
2016-02-23

Prezydent Miasta Stargard podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Stargard"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-29

Ważny do:
2016-02-22

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 22 lutego 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-27

Ważny do:
2016-02-08

Realizując zapisy Uchwały Nr XLII/483/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Szczecińskim, zmienionej uchwałą Nr XV/177/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Stargard ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zwanej dalej Radą) – przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-27

Ważny do:
2016-02-20

Gmina Miasto Stargard zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie koncepcji dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dwóch zadań

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-27

Ważny do:
2016-02-12

Obwieszczenia zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu zezwolenia na usunięcie pięciu drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 29/39 obr.9, os.Zachód B 8

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-22

Ważny do:
2016-02-15

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 15 lutego 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-21

Ważny do:
2016-02-08

Urząd Miejskie w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy technicznej uszkodzeń ciągu pieszo - rowerowego.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-20

Ważny do:
2016-03-21

Informacja Prezydenta Miasta Stargard o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulicy Towarowej wraz ze skrzyżowaniem ulic Szczecińskiej, Generała Józefa Bema, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 11 Listopada w ramach zadania pn: ,,Budowa Zintegorwanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-20

Ważny do:
2016-03-21

Informacja Prezydenta Miasta Stargard o zamiarze rozpoczęcia przebudowy ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-18

Ważny do:
2016-02-11

Prezydent Miasta Stargard ogłasza otwarty nabór partnera do utworzenia w 2016 r. i prowadzenia na terenie miasta Stargard Dziennego Domu „Senior –WIGOR” dla 20 osób w wieku 60+.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-15

Ważny do:
2016-02-08

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 08 lutego 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-01-11

Ważny do:
2016-03-30

Prezydent Miasta Stargard uprzejmie informuje wszystkich podatników o zmianach wynikających z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym (wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 r., poz.1045) oraz Ordynacji podatkowej. Najważniejsze zmiany, jakie obowiązywać będą od 01 stycznia 2016 r.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki