Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-13

Ważny do:
2018-01-14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-13

Ważny do:
2018-01-03

Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie "Parku Przemysłowego

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-13

Ważny do:
2018-01-12

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu cmentarza w rejonie ulicy Spokojnej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-12

Ważny do:
2017-12-27

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania ,że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzewa z gatunku topola włoska z terenu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 491 obr.1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,41,42 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-11

Ważny do:
2018-01-02

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 07 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-11

Ważny do:
2018-01-12

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulicy Ceglanej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-08

Ważny do:
2017-12-27

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej nn 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych planowanych do realizacji na terenie działek o numerach 96/32, 96/49, 96/97 i części działki nr 179 w obrębie 23 w rejonie ulic: J. Śniadeckiego i Metalowej w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-07

Ważny do:
2017-12-22

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania ,że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego została wydana decyzja w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 491 obr.1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40,41,42 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-06

Ważny do:
2017-12-21

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania ,o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew rosnących na nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 175/9 obr.10 przy Osiedlu Tysiąclecia 2 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-05

Ważny do:
2017-12-20

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania ,o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew rosnących właścicieli nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 170/2 obr.23 przy ul. Czesława Tańskiego 17b w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-01

Ważny do:
2017-12-20

Prezydenta Miasta Stargard ogłasza publiczne losowanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-12-01

Ważny do:
2017-12-27

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-28

Ważny do:
2017-12-20

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn 21.11.2017 dot projektu pn. "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)"

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-28

Ważny do:
2017-12-18

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 18 grudnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-11-24

Ważny do:
2017-12-18

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 18 grudnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-30

Ważny do:
2017-12-22

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Podleśnej, Elizy Orzeszkowej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-16

Ważny do:
2017-12-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego".

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki