Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2016-05-30

Ważny do:
2016-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29 zaprasza do rokowań na nabycie: nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 32/3 o powierzchni 725 m2, położoną w obrębie 6 miasta Stargard przy ul. Okrzei.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-30

Ważny do:
2016-06-14

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja na jej podstawie inwestycji pod nazwą „Glorietta w parku im. Bolesława Chrobrego w Stargardzie”.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-30

Ważny do:
2016-06-20

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 30 maja 2016 r. do dnia 20 czerwca 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-25

Ważny do:
2016-06-08

Ogłoszenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, informującego o wydanej w dniu 23.05.2016r.. decyzji Prezydenta Miasta Stargardu Nr 9/CP/2016 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ulicach: J. Przybosia, M. Dąbrowskiej, Z. Przesmyckiego B. Brusa na działkach o numerach: 93/12, 93/13, 93/14, 465/1, 465/2, 424, 465/3 w obrębie 6, w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-24

Ważny do:
2016-06-07

Notatka służbowa z konsultacji społecznych w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej rondo ,,Lotników" z chodnikiem przy ul. Lotników w Stargardzkie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-24

Ważny do:
2016-06-07

arta Informacji Publicznej nr 17/2016 TI dla postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia: budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na terenie działek nr ewid. 15 obr 3 (ul.Drzymały) oraz nr ewid. 521/2 obr 11 (ul.Warszawska 24) w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-24

Ważny do:
2016-06-07

Karta Informacji Publicznej nr 16/2016 TI dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dz.nr ewid. 15 obr 3 (ul.M.Drzymały) oraz nr ewid. 521/2 obr 11 (ul.Warszawska 24) w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-24

Ważny do:
2016-06-07

Karta Informacji Publicznej nr 15/2016 TI dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zbieranie i magazynowanie odpadów oraz przetwarzanie odpadów w procesie kruszenia (tworzenie gruzu) przy ul.Nasiennej 4 w Stargardzie (dz. nr ewid. 1211/3 obr. 5 miasta Stargard).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-20

Ważny do:
2016-06-13

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 23 maja 2016 r. do dnia 13 czerwca 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-12

Ważny do:
2016-06-06

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 16 maja 2016 r. do dnia 6 czerwca 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-11

Ważny do:
2016-07-01

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Giżynek.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-25

Ważny do:
2016-05-31

Prezydent Miasta Stargard zawiadamia się o rozpoczęciu konsultacji społecznych w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stargard na lata 2016-2026.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki