Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory samorządowe 2014
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-12-17

Ważny do:
2014-12-31

Ogłoszenie o wydanej w dniu 16 grudnia 2014 r. decyzji znak:TP-I.6733.34.2014.8. zmieniającej decyzję Nr 31/CP/2008 z dnia 8 września 2008r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku Sądu Rejonowego wraz z zamkniętym parkingiem dla konwojów z aresztantami i parkingami dla pracowników i klientów sądu przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami 437, 436/5, 436/12 i 521, położonych w obrębie 6 oraz na działce nr 239, położonej w obrębie 3, przy ul. S. Okrzei w Stargardzie Szczecińskim wraz z podłączeniem do sieci: elektroenergetycznej, cieplnej, kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-12-15

Ważny do:
2014-12-22

Wyniki rozpoznania rynku na wykonanie programu prac konserwatorskich do projektu " Trasa muzealna - Neubrandenburg - Stargard Szczeciński".

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2014-12-12

Ważny do:
2015-01-05

W dniach: 22, 23, 24, 29, 30, 31 grudnia 2014r. 02, 05 stycznia 2015r. nie będą realizowane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „E”.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2014-12-12

Ważny do:
2015-01-05

W dniach od 13 grudnia 2014r. do 5 stycznia 2015 roku autobusy linii komunikacyjnych nr 2 i 20 nie zatrzymują się na przystanku przy wejściu B do Hipermarketu.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2014-12-12

Ważny do:
2015-01-01

W dniach od 24 grudnia 2014r. do 1 stycznia 2015r. komunikacja miejska funkcjonować będzie jak poniżej:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-12-11

Ważny do:
2014-12-22

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu transgranicznego INTERREG V A o nazwie ,,Biblioteka bez granic – remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św. Jana miasta Hanzeatyckiego Stralsund

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-12-11

Ważny do:
2015-01-06

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 15 grudnia 2014 r. do dnia 05 stycznia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-12-11

Ważny do:
2014-12-18

Informacja o wyborze oferty na publikację artykułu promocyjnego dla projektu pn.: "Budowa komunikacji łączącej Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim z siecią drogową miasta i regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-12-10

Ważny do:
2015-02-06

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie ulic: Towarowej, Dworcowej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-12-08

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy W. Polskiego 41/7 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-12-08

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-12-08

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 81/10 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-28

Ważny do:
2014-12-22

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 22 grudnia 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 81/10 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 77/5 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 101/10 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-11-25

Ważny do:
2014-12-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Piłsudskiego 86/3 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-11-12

Ważny do:
2014-12-19

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński zaprasza do rokowań na sprzedaż dwóch pomieszczeń gospodarczych

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki