Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Kontrola rocznych oœwiadczeń o wartoœci sprzedaży napojów alkoholowych
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-20

Ważny do:
2017-02-03

Karta Informacji Publicznej nr 01/2017 TI dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja ciepłowni geotermalnej zlokalizowanej przy ul.Cieplnej 5a w Stargardzie poprzez wydobywanie wód termalnych otworem GT-2 i zatłaczanie wykorzystywanych wód do górotworów GT-1 i GT-3(dz. nr 34 i 4/102 obr 5 miasta Stargard).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-19

Ważny do:
2017-02-13

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 23 stycznia 2017 r. do dnia 13 lutego 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-13

Ważny do:
2017-01-30

Ogłoszenie o wydanej w dniu 5 stycznia 2017r. decyzji nr 1/CP/2017 Prezydenta Miasta Stargard ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV wraz z budową dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami: 113, 264/15, 267, 270/2, 277 i 279 w obrębie 13, położonych w rejonie ulic: Na Grobli, Granicznej i Bydgoskiej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-13

Ważny do:
2017-01-30

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania pierwszego piętra budynku szkolnego, z funkcji dydaktycznej na internat dla uczniów planowanego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, usytuowanego na działce oznaczonej numerem 2/20 w obrębie 7, położonej w rejonie ulicy Gdyńskiej nr 8 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-12

Ważny do:
2017-02-06

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 6 lutego 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-11

Ważny do:
2017-03-03

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulicy Garncarskiej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-11

Ważny do:
2017-03-03

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej, Ceglanej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-09

Ważny do:
2017-01-23

Ogłoszenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 2/CP/2017 z dnia 04.01.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie ulicy Węgierskiej w Stargardzie – Etap II, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach 721/3, 280, 274/5 i 274/1, w obrębie 5 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-09

Ważny do:
2017-01-23

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjnego położonego na terenie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, na funkcje zakładu opieki zdrowotnej, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami 517 i 541 w obrębie 6, przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-01-02

Ważny do:
2017-02-26

W związku z zaplanowanymi pracami przy wiadukcie kolejowym nad ul. Szczecińską/Wyszyńskiego w dniach od 09 stycznia 2017r. do 26 lutego 2017r. między godzinami 22:00 wieczorem a 5:00 rano pas drogowy pod w/w wiaduktem będzie zamknięty dla ruchu pojazdów.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-02

Ważny do:
2017-01-23

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-12-30

Ważny do:
2017-02-28

Informacja Prezydenta Miasta Stargard o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie (łączącej ul. W. Broniewskiego z ul. Powstańców Warszawy).

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki