Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Dodany:
2018-03-15

Ważny do:
2018-03-27

Zapytanie ofertowe na dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego o dmc do 3,5t dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-15

Ważny do:
2018-04-09

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 19 marca 2018 r. do dnia 9 kwietnia 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-15

Ważny do:
2018-03-30

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o odmowie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 366/22 obr.9 ul. Aleja Żołnierza Boczna nr 4 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-15

Ważny do:
2018-03-29

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie o wszczętym postępowaniu adm. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - dot. inwestycji pn. "Hala produkcyjno - magazynowa z częścią biurowo - socjalną w Stargardzie ul. Przemysłowa dz. nr 1217 obręb Stargard 5"

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-14

Ważny do:
2018-03-28

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 4/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Rozbudowa skrzyżowania ulic: Gdańska, Morska, Szosa Maszewska, Wiśniowa, Gdyńska.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-14

Ważny do:
2018-04-04

Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-14

Ważny do:
2018-03-28

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania ,że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego została wydana decyzja w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 62/2 obr. 20 przy ul. Kolejowej 12 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-12

Ważny do:
2018-03-23

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu pn. „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem”. Celem opracowania jest połączenie centrum miasta z istniejącymi ścieżkami rowerowymi, łączącymi miasto z gminami ościennymi.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Dodany:
2018-03-12

Ważny do:
2018-03-21

Zapytanie ofertowe na opracowanie, wdrożenie oraz obsługa techniczna stron internetowych pod adresem www.mpkstargard.pl oraz www.bip.mpkstargard.pl

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-12

Ważny do:
2018-03-27

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 16 obr.9 osiedle Zachód w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-12

Ważny do:
2018-03-27

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 29/43 obr.9 osiedle Zachód w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-09

Ważny do:
2018-03-26

Ogłoszenie o wydanej w dniu 28 lutego 2018r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 5/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych na działkach oznaczonych numerami 572 i 573/2 w obrębie 6, położonej w rejonie Placu Juliusza Słowackiego w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-09

Ważny do:
2018-04-03

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-07

Ważny do:
2018-03-21

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Szkoła Rodzenia - program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard”.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Dodany:
2018-03-07

Ważny do:
2018-03-21

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na opracowanie i obsługę strony internetowej

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-03-05

Ważny do:
2018-03-20

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 9/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. - dot. dz. nr 366/37 obr. 0009 m. Stargard stanowiącej tereny zamknięte MON

Czytaj

 

Instytucja:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Dodany:
2018-02-23

Ważny do:
2018-12-31

Informujemy, że w związku z przebudową ulicy al. Żołnierza zostaną wprowadzone zmiany tras dla linii komunikacyjnych 8,13,18,28.
Aktualizacja: 27.02.2018

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-02-19

Ważny do:
2018-04-13

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Lotnisko.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Złobek Miejski

Dodany:
2018-02-01

Ważny do:
2018-03-30

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego "Leśna Polana" w Stargardzie na rok żłobkowy 2018/2019

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki