Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-18

Ważny do:
2017-09-04

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o umorzeniu postępowania w sprawie usunięcia drzewa z gatunku świerk rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 170/2 obr.23 ul. Tańskiego 17B

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-18

Ważny do:
2017-09-08

Karta Informacji Publicznej nr 26/2017 TK dla decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z warunkami Budowa Centrum Dystrybucyjnego w m.Stargard k.Szczecina wraz z infrastrukturą techniczną – doziemne instalacje zewnętrzne przy ul.Metalowej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii (dz. nr ewid. 96/88; 96/89; 96/91; 211/4; 211/5 obr 23 miasta).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-18

Ważny do:
2017-09-11

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 11 września 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-17

Ważny do:
2017-08-31

Obwieszczenie o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 27/CP/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 160 w ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 20, 24, 29/40 w obrębie 9 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-11

Ważny do:
2017-09-14

Starosta Stargardzki zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek: P r e z y d e n t a M i a s t a S t a r g a r d wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę oraz rozbudowę drogi gminnej – Alei Żołnierza, dz. nr geod. 123/79 obr. 8, dz. nr geod.: 20, 27 obr. 9 oraz części dz. nr geod.: 23, 120/1, 365/2, 365/4 obr. 9 m. Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-11

Ważny do:
2017-08-28

Ogłoszenie o wydanie w dniu 9 sierpnia 2017r. decyzji nr 26/CP/2017 Prezydenta Miasta Stargard w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn90 PE z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem 2/16 w obrębie 7, położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-10

Ważny do:
2017-08-24

Obwieszczenie zawiadamiające zgodnie z art. 10, art. 35 § 3, art.36,art.37, art.49, art. 61 §1 i §4, art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania-właścicieli nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 365/4 obr.9, przy ul. Al. Żołnierza 17-19A w Stargardzie o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-10

Ważny do:
2017-08-25

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa z gatunku sosna rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 170/2 obr.23 ul. Tańskiego 17B .

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-09

Ważny do:
2017-09-10

Prezydent Miasta Stargard zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-09

Ważny do:
2017-09-01

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu północnego obejścia miasta w rejonie ulicy Władysława Reymonta.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-09

Ważny do:
2017-09-01

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Spółdzielczej, Cypriana Kamila Norwida.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-08-07

Ważny do:
2017-09-30

W związku z wydłużeniem terminu zakończenia prac przy przebudowie ulicy Wieniawskiego informuję, że autobusy linii nr 1 i 22 do odwołania będą kursowały dotychczasową trasą objazdu:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-07

Ważny do:
2017-09-29

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie byłego ZNTK.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-07

Ważny do:
2017-08-31

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Hetmana Stefana Czarnieckiego, Księcia Barnima I.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-04

Ważny do:
2017-08-28

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 07 sierpnia 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-04

Ważny do:
2017-08-21

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o odmowie wydania zezwolenia na usunięcia drzewa z gatunku lipa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 90/10 obr.6 ul. Juliana Przybosia 1a,1b,1c, ul. Marii Dąbrowskiej 2a,2b,2c .

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-03

Ważny do:
2017-09-10

Prezydent Miasta Stargard zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-07-28

Ważny do:
2017-08-21

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 31 lipca 2017 r. do dnia 21 sierpnia 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-07-27

Ważny do:
2017-08-26

Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wraz z projektem prognozy oddziaływania tego dokumentu na środowisko.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-06-16

Ważny do:
2017-08-31

W związku z remontem i planowanym zamknięciem ul.Wieniawskiego od dnia 22 czerwca do 31 sierpnia 2017r. ruch autobusów linii komunikacyjnych nr 1 i 22 będzie odbywał się objazdami:

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-05-24

Ważny do:
2017-08-29

W związku z zaplanowanym remontem i zamknięciem dla ruchu ul. Aleja Dębowa od dnia 30 maja 2017r. (wtorek) do odwołania, przystanki: Sikorskiego-Dębowa, Sikorskiego i Andersa będą nieczynne.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki