Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-02

Ważny do:
2016-05-11

Prezydent Miasta Stargard zaprasza mieszkańców na spotkania organizowane w ramach konsultacji społecznych w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stargard na lata 2016-2026.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-02

Ważny do:
2016-05-10

Prezydent Miasta Stargard zaprasza na spotkanie organizowane przez Stargardzkie Centrum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w ramach konsultacji społecznych w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stargard na lata 2016-2026.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-05-02

Ważny do:
2016-05-11

Prezydent Miasta Stargard zaprasza na wyjazd studyjny w ramach konsultacji społecznych w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stargard na lata 2016-2026.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-30

Ważny do:
2016-05-23

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 2 maja 2016 r. do dnia 23 maja 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-28

Ważny do:
2016-05-12

Karta Informacji Publicznej nr 14/2016 TI dla postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Zbieranie i magazynowanie odpadów oraz przetwarzanie odpadów w procesie kruszenia (tworzenie gruzu) przy ul.Nasiennej 4 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2016-04-27

Ważny do:
2016-05-03

Od najbliższej „majówki” już od soboty 30 kwietnia, aby ułatwić Państwu dojazd nad Jezioro Miedwie na linii komunikacyjnej nr 4 uruchomimy dodatkowe kursy: W sobotę 30 kwietnia, niedzielę 1 maja i wtorek 3 maja zapraszamy do skorzystania z kursów o godzinach

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-27

Ważny do:
2016-05-19

Obwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński (pismo znak:TI-II.6220.24.7.2013.3 z dnia 24.01.2014r.) na realizację przedsięwzięcia: rozbudowa geotermii zlokalizowanej przy ul.Cieplnej 5a w Stargardzie Szczecińskim, tj.: na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terenie działki nr ewid. 4/102 i przeprowadzeniu rurociągu DN 250 w pasie drogi 72.KDD (dz. nr ewid. 4/28, 4/63, 4/74, 4/102, 38/1, 128/7, 136/1, 1024/1 i 1198 w obr 5 miasta Stargard Szczeciński), dla której prowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-26

Ważny do:
2016-05-11

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2016r. decyzji Nr 8/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „Remoncie, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania obiektów Baszty Tkaczy, Bastei i Baszty Morze Czerwone wchodzących w skład Trasy muzealnej w Stargardzie” wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowie ulicy Warownej wraz z oświetleniem, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami: 308, 309/1, 309/2, 298, 297, 295/2, 294, 284, 62/4, 63, 6/11, 6/10 i 6/1 w obrębie 11, w rejonie ulic: B. Krzywoustego, Sukienniczej i Warownej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-26

Ważny do:
2016-05-10

Karta Informacji Publicznej nr 13/2016 TI dla Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zmiany decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 24.07.2013.3 z dnia 24.01.2013 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Rozbudowa geotermii zlokalizowanej przy ul.Cieplnej 5a w Stargardzie Szczecińskim polegającą na wykonaniu odwiertu geotermalnego na terenie działki nr ewid. 4/102 i przeprowadzeniu rurociągu DN 250 w pasie drogi 72.KDD - dz. nr ewid. 4/28, 4/63, 4/74, 4/102, 38/1, 128/7, 136/1, 1024/1 i 1198 w obr 5 miasta Stargard Szczeciński (pismo znak:TI-II.6220.24.7.2013.3) w związku z rozszerzaniem zakresu planowanego przedsięwzięcia w zakresie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-25

Ważny do:
2016-05-31

Prezydent Miasta Stargard zawiadamia się o rozpoczęciu konsultacji społecznych w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stargard na lata 2016-2026.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-21

Ważny do:
2016-05-05

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pojedynczego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej długości ok. 200m na terenie działki nr 96/61 oraz pojedynczego odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1600m na terenie działek nr 96/61, 96/62 i 201/2 w obrębie 23 przy ul. Metalowej w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-21

Ważny do:
2016-05-13

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 22 kwietnia 2016 r. do dnia 13 maja 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-20

Ważny do:
2016-05-04

Karta Informacji Publicznej nr TI/12/2016 dla postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 07 marca 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: montaż nowej instalacji lakierniczej i kabiny śrutowniczej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zakładu Hydroline Poland Sp. z o.o. planowanego na działce nr ewid. 96/44 obr 23 miasta Stargard Szczeciński (pismo znak:TI-II.6220.27.7.2013.3) w związku z rozszerzaniem zakresu planowanego przedsięwzięcia w zakresie: Zwiększenia zdolności produkcyjnej oraz podniesienia konkurencyjności firmy Hydroline Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych siłowników hydraulicznych w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-18

Ważny do:
2016-05-09

Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-14

Ważny do:
2016-05-09

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 9 maja 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-11

Ważny do:
2016-05-02

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Popiela, Obwodnicy Staromiejskiej oraz Parku Jagiellońskiego.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-04-08

Ważny do:
2016-05-02

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 11 kwietnia 2016 r. do dnia 02 maja 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki