Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-23

Ważny do:
2017-07-10

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa z gatunku lipa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 90/10 obr.6 ul. Juliana Przybosia 1a,1b,1c, ul. Marii Dąbrowskiej 2a,2b,2c

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-22

Ważny do:
2017-07-17

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r.wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2017-06-21

Ważny do:
2017-07-06

Stargardzkie Centrum Kultury informuje, iż w wyniku ogłoszenia w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-21

Ważny do:
2017-07-06

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wniesieniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Stargard w sprawie odmowy wydania zezwolenia na usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 366/26 obr.9 ul. Aleja Żołnierza Boczna 6 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-06-16

Ważny do:
2017-08-31

W związku z remontem i planowanym zamknięciem ul.Wieniawskiego od dnia 22 czerwca do 31 sierpnia 2017r. ruch autobusów linii komunikacyjnych nr 1 i 22 będzie odbywał się objazdami:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-16

Ważny do:
2017-06-29

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na remoncie i przebudowie istniejącego budynku Bramy Pyrzyckiej wraz z budową windy oraz zabudowy przejazdu wraz ze zmianą sposobu użytkowania przyziemia na Centrum Informacji Turystycznej, położonej przy ulicy Mieszka I, na działkach nr 284, 292, 293, 294 i 296, w obrębie 11 w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-14

Ważny do:
2017-06-28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard: podaje się do publicznej wiadomości informację, że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026”.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-13

Ważny do:
2017-06-27

Ogłoszenie o wydanej w dniu 6 czerwca 2017r. decyzji nr 16/CP/2017 Prezydenta Miasta Stargard ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE nr 44564, na działkach oznaczonych nr: 220/1 i 219/4 w obrębie 13, położonych w rejonie ulicy Bydgoskiej 63b w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-13

Ważny do:
2017-06-27

Ogłoszenie o wydanej w dniu 1 czerwca 2017r. decyzji nr 15/CP/2017 Prezydenta Miasta Stargard ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn40 PE, przewidzianą do realizacji na działce oznaczonej numerem 58 w obrębie 7, stanowiącej ulicę Grudziądzką w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-13

Ważny do:
2017-06-27

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 160 w ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, przewidzianej do realizacji na działkach o nr: 20, 24, 29/40 w obrębie 9 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-13

Ważny do:
2017-06-27

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn90 PE z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej nr 2/16 w obrębie 7, położonej przy ul. Gdyńskiej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-09

Ważny do:
2017-06-27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji usług (w tym obiekt oświatowy) na działkach nr 5/4, 5/5, 5/10, 5/11, 5/12 obręb 15 miasta przy ul.Spokojnej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-08

Ważny do:
2017-07-03

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 12 czerwca 2017 r. do dnia 3 lipca 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-06-02

Ważny do:
2017-06-30

Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Studium wykonalności „Szczecińska Kolej Metropolitalna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-05-24

Ważny do:
2017-08-29

W związku z zaplanowanym remontem i zamknięciem dla ruchu ul. Aleja Dębowa od dnia 30 maja 2017r. (wtorek) do odwołania, przystanki: Sikorskiego-Dębowa, Sikorskiego i Andersa będą nieczynne.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-05-22

Ważny do:
2017-07-14

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulicy Głównej.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki