Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-30

Ważny do:
2016-10-24

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 3 października 2016 r. do dnia 24 października 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-30

Ważny do:
2016-10-14

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-28

Ważny do:
2016-10-12

Notatka z przeprowadzonej analizy rynku dotyczącej zamówienia o wartości do 30 000 euro dot. opracowania Dokumentu potwierdzającego zdolność do utrzymania trwałości przedsięwzięcia w okresie do 5 lat od zakończenia inwestycji odrębnie dla projektów po stronie Gminy Miasto Stargard, planowanych do realizacji w ramach Programu Współpracy INTERREG V A

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-28

Ważny do:
2016-10-14

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o zebraniu dowodów w sprawie usunięcia jednego drzewa z gatunku grochodrzew rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 132/4 obr.10, ul Juliusza Słowackiego w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-27

Ważny do:
2016-10-04

Prezydent Miasta Stargard informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Klub Karate Kamikaze, z siedzibą w Szczecinie, Al. Wyzwolenia 99/2 złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard na realizację zadania z zakresu sportu pn. „POLISH OPEN- MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE W BIELSKU- BIAŁEJ”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-26

Ważny do:
2016-10-11

Obwieszczenie zawiadamiającego strony postępowania -właścicieli nieruchomości oznaczonej numerem 139/15 obr. 23, ul. Żwirki i Wigury 1,1A w Stargardzie o wydanej decyzji.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-26

Ważny do:
2016-10-11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o wydanej w dniu 23 września 2016 r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 17/CP/2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie Zakładu Karnego o budowę hali produkcyjnej na działce nr 119 w obr. 8 miasta przy Al. Żołnierza 42 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-26

Ważny do:
2016-10-10

Karta Informacji Publicznej nr 37/2016 TI dla wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa parkingu typu P&R w Stargardzie w ramach budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na działkach nr ewid. 100/48, 100/18, 100/17, 100/16, 100/15, 100/63, 100/68 w obr 10 miasta Stargard przy ul.Księcia Barnima I w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-23

Ważny do:
2016-10-18

Obwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o wydanej zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński (pismo znak:TI-II.6220.27.7.2013.3 z dnia 07 marca 2014r.), dla której przeprowadzona była ocena oddziaływania na środowisko. Wnioskowana zmiana polega na: Zwiększeniu zdolności produkcyjnej oraz podniesienie konkurencyjności firmy Hydroline Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych siłowników hydraulicznych w Stargardzie (dz. nr ewid. 96/44 obr 23 miasta Stargard).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-22

Ważny do:
2016-10-06

Karta Informacji Publicznej nr 36/2016 dla postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozwój działalności Zakładu produkcji opakowań foliowych w Stargardzie przy ul.Metalowej 13, dz. nr 96/68, obr. 23 poprzez instalację nowej drukarki fleksograficznej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-22

Ważny do:
2016-10-17

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 26 września 2016 r. do dnia 17 października 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-21

Ważny do:
2016-10-06

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 419/2 obr.6 ul.A. Struga 21-29 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-21

Ważny do:
2016-10-05

Karta Informacji Publicznej nr 35/2016 TI dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 07 marca 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: montaż nowej instalacji lakierniczej i kabiny śrutowniczej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zakładu Hydroline Poland Sp. z o.o. planowanego na działce nr ewid. 96/44 obr 23 miasta Stargard Szczeciński (pismo znak:TI-II.6220.27.7.2013.3) w związku z rozszerzaniem zakresu planowanego przedsięwzięcia w zakresie: Zwiększenia zdolności produkcyjnej oraz podniesienia konkurencyjności firmy Hydroline Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych siłowników.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-16

Ważny do:
2016-09-30

Karta Informacji Publicznej nr 34/2016 TI dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik –Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Przebudowa ulicy Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego(dz. nr ewid. 163, 165, 166/2, 173, 199, 200, 219, 236/5, 238, 258 w obr 3 miasta).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-16

Ważny do:
2016-10-07

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Stargard.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-15

Ważny do:
2016-10-10

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 19 września 2016 r. do dnia 10 października 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-15

Ważny do:
2016-10-14

Informacja Prezydenta Miasta Stargard o zamiarze projektowania przedluzenia ulicy Metalowej w Stargardzie (dz. nr 96/61, 96/62 obr.23) - kanaly technologiczne

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-15

Ważny do:
2016-09-30

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z-Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Przebudowa ulicy Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego (dz. nr ewid. 163, 165, 166/2, 173, 199, 200, 219, 236/5, 238, 258 obr. 3 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-08

Ważny do:
2016-10-03

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 12 września 2016 r. do dnia 3 października 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-09-05

Ważny do:
2016-10-25

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego, Szarych Szeregów.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Złobek Miejski

Dodany:
2016-06-13

Ważny do:
2016-12-31

Dofinansowanie w ramach Programu „MALUCH – edycja 2016”

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2016-05-30

Ważny do:
2016-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29 zaprasza do rokowań na nabycie: nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 32/3 o powierzchni 725 m2, położoną w obrębie 6 miasta Stargard przy ul. Okrzei.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki