Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-24

Ważny do:
2015-05-01

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Sportowej 1, złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania pn. „TURNIEJ GRY W CHIŃCZYKA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Z OKAZJI DNI STARGARDU, TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Z OKAZJI DNI STARGARDU”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-24

Ważny do:
2015-05-08

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-24

Ważny do:
2015-05-18

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 18 maja 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-23

Ważny do:
2015-04-30

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 t.j ze zmianami) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 20 kwietnia 2015 r. przez Stowarzyszenie Polski Klub Patriotyczny z siedzibą 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Piłsudskiego 78 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "BIESIADA NARODOWA".

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-21

Ważny do:
2015-05-05

Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na ,, Przebudowę drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-20

Ważny do:
2015-04-27

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Wiodący Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze”, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Sportowej 1, złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania pn. „ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI SENIORÓW, MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW, MISTRZOSTWACH POLSKI ZRZESZENIA LZS”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-16

Ważny do:
2015-05-11

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 17 kwietnia 2015 r. do dnia 08 maja 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-15

Ważny do:
2015-04-29

Ogłoszenie o wydanej decyzji nr 4/CP/2015 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na urządzeniu miejsc rekreacji, zieleńców, budowie boiska do koszykówki, budowie parkingów, dojść, dojazdów, drogi wewnętrznej, oświetlenia, odwodnienia terenu, planowanej do realizacji na działkach oznaczonych numerami: 2/2, 113/4, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 453, 535/9 i 535/12 w obrębie 6, położonych w rejonie ulic: A. Struga i Z.Krasińskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-15

Ważny do:
2015-04-29

Ogłoszenie o wydanej decyzji nr 3/CP/2015 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE nr 41879 na istniejącym budynku ośrodka rehabilitacji, usytuowanego na działce oznaczonej numerem 502/2 w obrębie 11, położonej przy ul. Stanisława Staszica 16 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-14

Ważny do:
2015-04-29

Ogłoszenie o wydanej w dniu 30.03.2015r. decyzji zmianiającej decyzje Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego Nr 24/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, budowie tłoczni lub przepompowni ścieków wraz z przewodem ciśnieniowym oraz instalacji elektroenergetycznej, planowanych do realizacji na działkach nr 10, 16, 17 w obrębie 18 miasta, w rejonie ul. Nowowiejskiej w Stargardzie Szczecińskim, pojegającej na rozszerzeniu zakresu inwestycji o działkę nr 1/1 w obrębie 18 miasta Stargard Szczeciński

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-13

Ważny do:
2015-04-27

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 07 kwietnia 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-04-02

Ważny do:
2015-04-27

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 07 kwietnia 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-25

Ważny do:
2015-05-25

Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi łączącej teren byłego ZNTK z ul. Ceglaną w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-24

Ważny do:
2015-05-25

Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo będącej częscią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargard Szczeciński z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki