Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-25

Ważny do:
2016-11-09

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 419/2 obr.6 ul.A.Struga w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-24

Ważny do:
2016-10-28

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-24

Ważny do:
2016-11-09

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, w którym zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 20/3 obr. 21, ul. Władysława Broniewskiego 27 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-20

Ważny do:
2016-11-03

Karta Informacji Publicznej nr 41/2016 TI dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa parku logistycznego, złożonego z hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul.Metalowej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-20

Ważny do:
2016-11-14

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 24 października 2016 r. do dnia 14 listopada 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-20

Ważny do:
2016-11-03

Informacja o udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Koncert pieśni patriotycznych”

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-20

Ważny do:
2016-11-03

Karta Informacji Publicznej nr 40/2016 TI dla decyzji w sprawie przeniesienia decyzji Prezydenta Miasta Stargard o środowiskowych uwarunkowaniach znak: TI-II.6220.23.10.2011.3 z dnia 22 stycznia 2012 roku dla przedsięwzięcia: Etap I: Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; Etap II: Punkt skupu i składowania złomu, realizowanych na działce nr 8/2 w obr 21 miasta Stargard przy ul.Głównej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-20

Ważny do:
2016-11-02

W dniu 31 października 2016r. (poniedziałek) nie będą realizowane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „E”.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-19

Ważny do:
2016-11-04

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia krzewów rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 16 obr.9 osiedle Zachód B18 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-19

Ważny do:
2016-11-02

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej oraz oczyszczalni ścieków deszczowych zlokalizowanych na terenie działek o numerach 211/1, 207, 192/3, 96/61, 96/83 (przed podziałem dz. nr 96/64) i 96/86 (przed podziałem dz. nr 96/39) w obrębie 23 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-19

Ważny do:
2016-11-07

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przedłużenie ul. Metalowej oraz budowę drogi prostopadłej do ul. Metalowej w Stargardzie".

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-19

Ważny do:
2016-11-09

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Giżynek.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-18

Ważny do:
2016-11-02

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia dwóch drzew owocowych rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 637/18 obr.9 osiedle Zachód A 2 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-17

Ważny do:
2016-10-31

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 10 października 2016r. decyzji Nr 19/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania strychów w budynkach Muzeum Archeologiczno - Historycznego, na pomieszczenia biurowe i antresolę wraz z węzłami sanitarnymi, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami 225 i 227 w obrębie 11 przy Rynek Staromiejski 2-4 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2016-10-17

Ważny do:
2016-11-02

W dniu 1 listopada 2016r. będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy!

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2016-10-17

Ważny do:
2016-11-02

Informujemy, że od dnia 17 października 2016r. (poniedziałek) dla linii komunikacyjnej nr 28 uruchamia się dwa nowe przystanki na ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-17

Ważny do:
2016-11-02

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzewa z gatunku grochodrzew i krzewów z gatunku śnieguliczka biała rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 132/4 obr.10 ul. Juliusza Słowackiego w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-14

Ważny do:
2016-10-31

Prezydent Miasta Stargard zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta do aktywnego udziału w konsultacjach przygotowanego projektu „Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-13

Ważny do:
2016-11-07

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 17 października 2016 r. do dnia 7 listopada 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-07

Ważny do:
2016-11-07

W związku z umieszczeniem projektu Gminy Miasto Stargard pn. „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń” w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych, stanowiącym załącznik nr 5 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Gmina Miasto Stargard zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedmiotowego projektu [aktualizacja 24.10.2016]

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-10-06

Ważny do:
2016-10-31

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 10 października 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Złobek Miejski

Dodany:
2016-06-13

Ważny do:
2016-12-31

Dofinansowanie w ramach Programu „MALUCH – edycja 2016”

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2016-05-30

Ważny do:
2016-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29 zaprasza do rokowań na nabycie: nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 32/3 o powierzchni 725 m2, położoną w obrębie 6 miasta Stargard przy ul. Okrzei.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki