Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory samorządowe 2014
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2014-10-22

Ważny do:
2014-11-01

W dniu 1 listopada 2014r. Wszystkich Świętych (sobota) zamknięta będzie ulica Kościuszki na odcinku od wjazdu na parking przy „Kauflandzie” do skrzyżowania z ulicą Spokojną oraz ulica Spokojna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszki wzdłuż starego cmentarza do skrzyżowania z ulicą Przedwiośnie. W związku z tym do głównych bram cmentarzy dojazd autobusami MZK linii nr 1,18, A i B będzie bezpłatny. Od godziny 9:00 do 17:00 autobusy tych linii będą kursowały z częstotliwością co 10 do 15 minut. W tym dniu będzie obowiązywał specjalny rozkład jazdy. Informacja na przystankach po trasach tych linii.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-10-20

Ważny do:
2014-12-17

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego".

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-10-17

Ważny do:
2014-11-10

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 20 października 2014 r. do dnia 10 listopada 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-10-16

Ważny do:
2014-10-23

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Kolejowy im. Eugeniusza Góreckiego z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Szczecińska 17, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PASJA – Spotkanie miłośników imprez na orientację, maratonów pieszych, rajdów ekstremalno-przygodowych, wyprawy, podróży”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-10-15

Ważny do:
2014-10-31

Ogłoszenie o wydanej w dniu 01.10.2014r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 24/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, budowie tłoczni lub przepompowni ścieków wraz z przewodem ciśnieniowym oraz instalacji elektroenergetycznej, planowanych do realizacji na działkach nr 10, 16, 17 w obrębie 18 miasta, w rejonie ul. Nowowiejskiej w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-10-13

Ważny do:
2014-11-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert artycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 1b/2 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-10-13

Ważny do:
2014-11-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert artycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w udynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-10-13

Ważny do:
2014-11-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/20 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-10-10

Ważny do:
2014-10-24

W dniu 16 września 2014 r. przedstawiono do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-10-10

Ważny do:
2014-11-13

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 13 października 2014 r. do dnia 03 listopada 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-10-03

Ważny do:
2014-10-27

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 06 października 2014 r. do dnia 27 października 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-30

Ważny do:
2014-10-30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w IV kwartale 2014 roku zadania publicznego będącego zadaniem własnym Miasta Stargard Szczeciński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-05

Ważny do:
2014-11-04

Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o zamiarze rozpoczecia przebudowy drogi ul. Racławickiej w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki