Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory / Referendum
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-30

Ważny do:
2015-08-21

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że: w okresie od dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 21 sierpnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-30

Ważny do:
2015-08-28

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę oraz rozbudowę drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo, na terenie działek nr geod.: 23/3, 24/1, 24/2, 30/1 oraz na części działki nr geod. 22 obr. Golczewo gm. Stargard Szczeciński

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-30

Ważny do:
2015-08-14

Obwieszczenie zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebranych materiałach i dowodach niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji nieuciążliwych lokali usługowo-handlowych w parterach przy ul.Zwycięzców 1 w Stargardzie Szczecińskim, jako uzupełnienie śródmiejskiej zabudowy wraz z miejscami postojowymi i zagospodarowaniem terenu oraz podłączeniem do sieci cieplnej, elektroenergetycznej, wodnej i kanalizacyjnej: - ETAP I: Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą - powierzchnia zagospodarowania ok. 0,84ha, - ETAP II: Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą – powierzchnia zagospodarowania ok.1,86ha, (dz. nr ewid. 234/3 obr 10 miasta Stargard Szczeciński).

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-29

Ważny do:
2015-08-19

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński przystąpił do opracowywania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Stargard Szczeciński wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 30.07.2015 r. do dnia 19.08.2015 r.:

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-28

Ważny do:
2015-08-11

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 06 lipca 2015 r. do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-24

Ważny do:
2015-08-17

W związku z realizacją projektu pn.: "Przebudowa ulicy Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, Gmina Miasto Stargard Szczeciński zaprasza do złożenia propozycji cenowej na opracowanie projektu, wykonanie, dostawę i montaż 2 sztuk tablic pamiątkowych.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-16

Ważny do:
2015-08-10

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 20 lipca 2015 r. do dnia 10 sierpnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-07-01

Ważny do:
2015-08-21

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzyczyn – Drawski Młyn” oraz zmiany: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej” i „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy W. Polskiego 41/7 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Tańskiego 14a/1 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 81/11 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-06-19

Ważny do:
2015-08-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 101/8 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki