Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-17

Ważny do:
2017-03-23

bwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Budowa bazy magazynowo-transportowej z budynkami towarzyszącymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul.Spokojnej 6 w Stargardzie na działce nr 431 w obrębie 10 miasta dla którego nałożono obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-17

Ważny do:
2017-03-03

Karta Informacji Publicznej nr 5/2017 TI dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Gospodarka odpadami, odzysk, recykling, przetwarzanie odpadów oraz zbieranie, transport i przeładunek odpadów w tym złomu i surowców wtórnych (dz. nr 109/97 obręb 5 miasta Stargard).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-17

Ważny do:
2017-03-03

Karta Informacji Publicznej nr 4/2017 TI dotycząca wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa zakładu produkcyjnego Klippan Safety wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (działka nr 96/69 obr 23 miasta).

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-16

Ważny do:
2017-03-13

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia 13 marca 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego: -

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-15

Ważny do:
2017-03-01

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard z dziedziny spraw społecznych.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-15

Ważny do:
2017-03-01

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard z zakresu zdrowia publicznego.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-15

Ważny do:
2017-03-02

Ogłoszenie o wydanej w dniu 09.02.217r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 3/CP/2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180/125/90PE na działkach nr 407, 428, 420/9, 528, 624/2, 624/3 w obrębie 6 w rejonie ul. Rzeźniczej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-15

Ważny do:
2017-03-01

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 30 stycznia 2017 r. do Prezydenta Miasta Stargard

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-14

Ważny do:
2017-02-21

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MGGP S.A., działającego z pełnomocnictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla zadania pt.:,, Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie dla projektu: Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny- Szczecin Dąbie- część 3 odcinek Dobiegniew- Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,547”.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-13

Ważny do:
2017-02-27

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa z gatunku lipa drobnolistna rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 840 obr.9 os. Zachód B 3 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-13

Ważny do:
2017-03-07

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie "Parku Przemysłowego"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-10

Ważny do:
2017-03-06

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 13 lutego 2017 r. do dnia 6 marca2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-08

Ważny do:
2017-02-22

Karta Informacji Publicznej nr3/2017 TI dotycząca postanowienia dla przedsięwzięcia: Gospodarka odpadami, odzysk, recykling, przetwarzanie odpadów oraz zbieranie, transport i przeładunek odpadów w tym złomu i surowców wtórnych na terenie działki nr 109/97 w obrębie 5 miasta Stargard przy ul.Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-02-07

Ważny do:
2017-02-20

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ,,Rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Stargardzie - część II"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Złobek Miejski

Dodany:
2017-01-30

Ważny do:
2017-03-31

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego „Leśna Polana" w Stargardzie na rok żłobkowy 2017/2018.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-27

Ważny do:
2017-02-20

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 20 lutego 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-11

Ważny do:
2017-03-03

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulicy Garncarskiej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-01-11

Ważny do:
2017-03-03

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej, Ceglanej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-01-02

Ważny do:
2017-02-26

W związku z zaplanowanymi pracami przy wiadukcie kolejowym nad ul. Szczecińską/Wyszyńskiego w dniach od 09 stycznia 2017r. do 26 lutego 2017r. między godzinami 22:00 wieczorem a 5:00 rano pas drogowy pod w/w wiaduktem będzie zamknięty dla ruchu pojazdów.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-12-30

Ważny do:
2017-02-28

Informacja Prezydenta Miasta Stargard o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie (łączącej ul. W. Broniewskiego z ul. Powstańców Warszawy).

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki