Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
WYBORY do Parlamentu Europejskiego 2014
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wenętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-07-29

Ważny do:
2014-08-22

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Tańskiego 10B/7 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-07-29

Ważny do:
2014-08-22

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-28

Ważny do:
2014-07-30

W związku z realizacją projektu pn.: "Stargard przyjazny rowerzystom – budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego ulicę Spokojna w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013”, Gmina Miasto Stargard Szczeciński zaprasza do złożenia propozycji cenowej na przygotowanie wraz z montażem 2 tablic informacyjno-pamiątkowych z zabezpieczeniem laminatem UV o wymiarach 70 x 90.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-25

Ważny do:
2014-08-11

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kablowej SN-15kV na terenie działki nr 8/3 w obrębie 17, w celu powiązania GPZ Kluczewo nr 44 z istniejącą siecią SN-15 kV oraz przebudowie układu sieci SN-15 kV dla potrzeb dystrybucji energii elektrycznej z GPZ Kluczewo na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-24

Ważny do:
2014-07-31

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Ludowy Klub Sportowy „Feniks” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Szkolnej 2, złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania pn. „Organizacja zgrupowania szkoleniowego w zapasach styl wolny z nauką języka angielskiego”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-24

Ważny do:
2014-08-18

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 28 lipca 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-24

Ważny do:
2014-08-07

Ogłoszenie informującego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w ul. Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim, przewidzianej do realizacji na działkach nr 623/1 obr. 9, nr 206, 429/2 obr. 10, nr 1, 48 obr. 15 miasta.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-07-21

Ważny do:
2014-08-01

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 1b/2 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-07-21

Ważny do:
2014-08-01

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Szymanowskiego 56/8 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-07-21

Ważny do:
2014-08-01

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Piłsudskiego 86/51 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-17

Ważny do:
2014-07-31

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP i szafą kablową SK do zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych nr 14 (dz. nr 85), 16 (dz. nr 86), 18 (dz. nr 88/6) przy ul. Kosmonautów w Stargardzie Szczecińskim - sieć będzie prowadzona na działkach nr 66, 75 i 88/7 w obrębie 20 miasta oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej nn 0,4kV na działkach nr 51, 67, 68, 75, 85,86 i 88/6 w obrębie 20.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-17

Ważny do:
2014-07-31

Ogłoszenie o wydanej w dniu 17.07.2014r. decyzji Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego nr 16/CP/2014 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci kablowej SN-15kV w celu powiązania GPZ Kluczewo nr 44 z istniejącą siecią SN-15kV oraz przebudowie układu sieci SN-15kV dla potrzeb dystrybucji energii elektrycznej z GPZ Kluczewo na terenie działki o numerze 7, w obrębie 20 miasta Stargard Szczeciński.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-17

Ważny do:
2014-07-31

Ogłoszenie o wydanej w dniu 15 lipca 2014r. decyzji znak:TP-I.6733.14.2014.8 zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 31/CP/2008 z dnia 8 września 2008r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku Sądu Rejonowego wraz z zamkniętym parkingiem dla konwojów z aresztantami i parkingami dla pracowników i klientów sądu przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami 437, 436/5, 436/12 i 521, położonych w obrębie 6 oraz na działce numer 239, położonej w obrębie 3, przy ul. S. Okrzei w Stargardzie Szczecińskim wraz z podłączeniem do sieci: elektroenergetycznej, cieplnej, kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-17

Ważny do:
2014-08-11

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 21 lipca 2014 r. do dnia 11 sierpnia 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-07-09

Ważny do:
2014-08-04

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 14 lipca 2014 r. do dnia 04 sierpnia 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-05-28

Ważny do:
2014-09-30

SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU MIAST I GMIN 2014 rok.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki