Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory samorządowe 2014
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-29

Ważny do:
2015-02-16

Ogłoszenie o wydanej w dniu 22.01.2015r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 2/CP/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 44, 22/8 w obrębie 17 miasta Stargard Szczeciński.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-29

Ważny do:
2015-02-16

Ogłoszenie o wydanej w dniu 05.01.2015 decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 32/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działce nr 68/12 w obrębie 17, w rejonie ul. Sadowej w Stargardzie Szczecińskim,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-29

Ważny do:
2015-02-28

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard Szczeciński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa (sprostowanie)

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-27

Ważny do:
2015-02-11

Obwieszczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej informującego o: wydanej w dniu 22.01.2015r. decyzji Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego nr 1/CP/2015 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek o numerach 139/16, 193/14, 193/30, w obrębie 23 przy ul. Żwirki i Wigury w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-26

Ważny do:
2015-02-02

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 ze zmianami) Towarzystwo Przyjaciół MDK z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Portowa 3, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „XIV Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DOZWOLONE DO LAT 19”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-23

Ważny do:
2015-02-16

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 26 stycznia 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-16

Ważny do:
2015-02-15

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard Szczeciński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-16

Ważny do:
2015-02-09

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 09 lutego 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2015-01-12

Ważny do:
2015-01-30

W dniach od 19÷30.01.2015r. (ferie zimowe) nie będą realizowane kursy oznaczone w rozkładach jazdy literą „E”.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-01-09

Ważny do:
2015-02-02

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 02 lutego 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy W. Polskiego 41/7 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 81/10 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 77/5 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 101/10 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Piłsudskiego 87b/2 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Piłsudskiego 86/3 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-12-31

Ważny do:
2015-02-15

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński przypomina o terminach złożenia deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości , rolnego, leśnego oraz środków transportowych na 2015:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-12-10

Ważny do:
2015-02-06

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie ulic: Towarowej, Dworcowej.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki