Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-27

Ważny do:
2015-04-10

Ogłoszenia Wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi Miasta Stargard Szczeciński w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa, na stronie internetowej Miasta oraz w zakładce Konkursy.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2015-03-27

Ważny do:
2015-04-07

Komunikaty dotyczące kursowania autobusów w okresie ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-27

Ważny do:
2015-04-13

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie iluminacji świetlnej budynku Wodociągowej Wieży Ciśnień, usytuowanej w Parku B. Chrobrego przy ulicy Hetmana S. Czarnieckiego, przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych numerami 8 i 6/11 w obrębie 11 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-26

Ważny do:
2015-04-07

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo”

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-26

Ważny do:
2015-04-20

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 30 marca 2015 r. do dnia 20 kwietnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-25

Ważny do:
2015-04-01

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu- zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński- od dziś- na okres 7 dni.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-25

Ważny do:
2015-05-25

Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi łączącej teren byłego ZNTK z ul. Ceglaną w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-24

Ważny do:
2015-05-25

Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo będącej częscią ciągu komunikacyjnego łączącego centrum miasta Stargard Szczeciński z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-03-24

Ważny do:
2015-04-07

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 83/4 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-19

Ważny do:
2015-04-02

Notatka służbowa z konsultacji społecznych w sprawie zadania pn: ,,Struga przyjazne pokoleniom - zagospodarowanie terenu przy ul. Struga w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-19

Ważny do:
2015-04-13

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 13 kwietnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2015-03-18

Ważny do:
2015-04-01

Informacja o wyborze oferty, dotyczy: składania ofert na dostawę kolumn głośnikowych

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-18

Ważny do:
2015-04-01

Notatka służbowa z konsultacji społecznych w sprawie budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Pyrzyckim w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-13

Ważny do:
2015-04-07

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 16 marca 2015 r. do dnia 07 kwietnia 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-11

Ważny do:
2015-03-31

Ogłoszenie o uchwaleniu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego".

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-03-09

Ważny do:
2015-03-30

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 09 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2015-02-19

Ważny do:
2015-03-30

W związku z przebudową ul. Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Przedwiośnie od dnia 25 lutego 2015r. do czasu zakończenia robót, ulegnie zmianie przebieg fragmentu trasy linii komunikacyjnej nr 1.

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy W. Polskiego 41/7 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 77/5 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2015-01-07

Ważny do:
2015-03-31

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Piłsudskiego 86/3 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki