Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-18

Ważny do:
2017-11-02

Ogłoszenie o wydanej w dniu 03.10.2017r. decyzji Nr 28/CP/2017 Prezydenta Miasta Stargard o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. „Stargard Kluczewowieża” na terenie działki nr 23/18 w obrębie 21, przy ul. R. Traugutta w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-18

Ważny do:
2017-11-02

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi i szafkami kablowymi na terenie działek nr 44, 97, 98, 175/4 w obrębie 17, celem zasilenia działki oznaczonej numerem 175/21 w obrębie 17, przy ul. Sadowej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-18

Ważny do:
2017-11-16

Obwieszczenia dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi od ul. Jugosłowiańskiej do ul. ceglanej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-16

Ważny do:
2017-12-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego".

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-13

Ważny do:
2017-10-23

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa miejsc postojowych przy ul. Plac Słowackiego w Stargardzie".

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-13

Ważny do:
2017-11-17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta dotyczące naboru na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-12

Ważny do:
2017-10-26

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: "Budowie drogi w pasie drogowym ul. Hubala, zlokalizowanej na terenie działek Nr 315/20 i 276, obręb 19 miasta Stargard - przy budynku wielorodzinnym Nr 2, zlokalizowanym na terenie działki Nr 310/1, obręb 19 miasta Stargard, woj. zachodniopomorskie."

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-12

Ważny do:
2017-11-06

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 16 października 2017 r. do dnia 6 listopada 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-11

Ważny do:
2017-10-25

Wynik postępowania na zakup fabrycznie nowego samochodu o 100% napędzie elektrycznym dla Straży Miejskiej w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-11

Ważny do:
2017-10-26

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 491 obr.1 przy ul. Piłsudskiego 40,41,42 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-10

Ważny do:
2017-10-24

Notatka z konsultacji społecznych w sprawie realizacji zadania polegającego na rozbudowie dróg na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-10

Ważny do:
2017-10-25

Obwieszczenia zawiadamiającego strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 576 obr.6 ul. Z. Krasińskiego w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-06

Ważny do:
2017-10-20

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzewa z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 29/20 obręb Nr 9 miasta Stargard, Osiedle Zachód B19,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-06

Ważny do:
2017-10-20

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzewa z gatunku robinia akacjowa z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 29/17 obręb Nr 9 miasta Stargard, Osiedle Zachód B17.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-06

Ważny do:
2017-10-23

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o braku przesłanek do wydania zezwolenia w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 29/37 obr.9 osiedle Zachód w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-06

Ważny do:
2017-10-23

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o braku przesłanek do wydania zezwolenia w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 29/41 obr.9 osiedle Zachód w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-05

Ważny do:
2017-10-20

Ogłoszenie o wydanym w dniu 03.10.2017r. postanowieniu Prezydenta Miasta Stargard zawieszającym postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - mieszkalnego (pensjonat) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek numer 21/5, 21/7 w obrębie 21, w rejonie ulic W. Broniewskiego i R. Traugutta w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-10-04

Ważny do:
2017-10-19

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 366/24 obr.9 os. Hallera 4 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-09-29

Ważny do:
2017-10-31

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: "Utwardzenie terenu nawierzchnią ekologiczną (przepuszczalną), zlokalizowanego na działkach Nr 12/4, 20 położonych w obrębie 11, miasta Stargard, woj. zachodniopomorskie."

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-09-28

Ważny do:
2017-10-23

Prezydent Miasta Stargard informuje, żew okresie od dnia 2 października 2017 r. do dnia 23 października 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-08-25

Ważny do:
2017-10-24

Informacja Prezydenta Miasta o zamiarze rozpoczęcia budowy i przebudowy dróg na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie (KD.1, KD.9, ul.5-go Marca, ul. Twardowskiego) - kanał technologiczny.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki