Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Stargardzkie Centrum Kultury

Dodany:
2015-05-22

Ważny do:
2015-06-05

Zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro na fabrycznie nowy zmotoryzowany obiektyw do projektora cyfrowego BARCO DC2K z matrycą 0.98", zakres ogniskowych 1.95-3.2

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-22

Ważny do:
2015-06-04

Stowarzyszenie Szczeciński Obszar Metropolitalny ogłasza konsultacje społeczne dla „STUDIUM WYKONALNOŚCI SZCZECIŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ”.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-22

Ważny do:
2015-06-15

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 25 maja 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-22

Ważny do:
2015-06-08

Obwieszczenie o wydanej w dniu 20.05.2015r. decyzji Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego nr 6/CP/2015 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ul. Węgierskiej przewidzianej do realizacji na działkach o numerach 1002/2, 276/3, 1008, 721/3, 278/4, 721/1, 721/2, 278/5 i 223/1 w obrębie 5 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-20

Ważny do:
2015-05-27

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Stargardzka Organizacja Turystyczna, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy Rynku Staromiejskim 4, złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania pn. „Organizacja II zlotu pojazdów militarnych CZERWONE LOTNISKO”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-19

Ważny do:
2015-05-26

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Stowarzyszenie Sportów Walki Berserkers Team Stargard, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Nowakowskiego 3/g/2, złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania pn. „POLEPSZENIE WARUNKÓW TRENINOWYCH SALI ORAZ ZAKUP SPRZĘTU”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-18

Ważny do:
2015-06-01

W dniach od 26 maja do 01 czerwca 2015 roku w naszym mieście odbędzie się cykl imprez i festynów sportowo- rekreacyjnych włączonych do VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w ramach XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2015.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-15

Ważny do:
2015-06-19

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński ogłasza XIV edycję konkursu "OGRODY WOKÓŁ NAS"

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-14

Ważny do:
2015-06-05

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 05 czerwca 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-11

Ważny do:
2015-05-30

Od dnia 16 maja 2015r. zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-07

Ważny do:
2015-06-01

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 08 maja 2015 r. do dnia 28 maja 2015 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2015-05-04

Ważny do:
2015-07-03

Informacja Prezydenta Miasta o zamiarze rozpoczęcia budowy ulicy Fabrycznej w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki