Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-27

Ważny do:
2017-05-11

Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pojedynczego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej o długości ok. 950 m wraz z urządzeniem podnoszącym ścieki (przepompownia lub tłocznia ścieków) przewidzianej do realizacji na terenie działek o numerach 96/61, 96/62 i 201/2, w obrębie 23 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-26

Ważny do:
2017-05-10

Karta Informacji Publicznej nr 10/2017 TI dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : Budowa bazy magazynowo-transportowej z budynkami towarzyszącymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul.Spokojnej 6 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2017-04-26

Ważny do:
2017-05-03

W dniach 1. i 3. maja 2017r. linie 10, 12 i 20 kursujące do i z pętli „TESCO” rozpoczynają i kończą kursowanie na Pętli „MONIUSZKI”. W dniu 2 maja 2017r. (wtorek) nie będą realizowane kursy oznaczone w rozkładzie literą E.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-26

Ważny do:
2017-05-27

Obwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Stargard o środowiskowych uwarunkowaniach pismo znak:TI-II.6220.30.12.2016) dla przedsięwzięcia:Budowa bazy magazynowo-transportowej z budynkami towarzyszącymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul.Spokojnej 6 w Stargardzie na działce nr 431 w obrębie 10 miasta.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-26

Ważny do:
2017-05-10

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 18/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-25

Ważny do:
2017-05-10

Ogłoszenie o wydanej w dniu 11.04.2017r. decyzji Prezydenta Miasta Stargad Nr 10/CP/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek nr 44, 34/28 w obrębie 17 w rejonie ul. Sadowej w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-21

Ważny do:
2017-05-15

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-21

Ważny do:
2017-05-08

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 265/3 obr.5 ul.Czeska 8 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-13

Ważny do:
2017-05-02

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-13

Ważny do:
2017-05-09

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 9 maja 2017 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-10

Ważny do:
2017-05-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-04-05

Ważny do:
2017-05-12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2017-03-20

Ważny do:
2017-05-12

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Podleśnej, Elizy Orzeszkowej.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki