Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
WYBORY do Parlamentu Europejskiego 2014
Sprawy społeczne

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-19

Ważny do:
2014-10-10

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 19 września 2014 r. do dnia 10 października 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-18

Ważny do:
2014-10-02

Ogłoszenie o wydanej w dniu 15 września 2014 r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 21/CP/2014 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowie linii kablowych wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi ZKP i szafą kablową SK do zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 85, 86, i 88/6 w obrębie 20 przy ul. Kosmonautów nr 14, 16, 18 w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-18

Ważny do:
2014-10-02

Ogłoszenie o wydanej w dniu 17 września 2014 r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 22/CP/2014 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci ciepłowniczej w ul. Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim, przewidzianej do realizacji na działkach nr 623/1 obr. 9, nr 206, 429/2 obr. 10, nr 1, 48 obr. 15 miasta,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-16

Ważny do:
2014-09-23

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/386/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Miasto Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4089), Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego, w siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Pierwszej Brygady 1 złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Stargard Szczeciński na realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie brydża sportowego. Udział w rozgrywkach ligowych”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-16

Ważny do:
2014-10-03

Na podstawie art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 4 Uchwały Nr XLII/482/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Szczecińskim lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Prezydent Miasta Stargard Szczeciński zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta do aktywnego udziału w konsultacjach przygotowanego projektu „Programu współpracy Miasta Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-15

Ważny do:
2014-09-30

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180PE wraz z przyłączami i przełączeniami istniejących instalacji gazowych, planowanych do realizacji na działkach nr 375, 177/8, 183 w obrębie 1, w rejonie ul. M. Konopnickiej w Stargardzie Szczecińskim.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-15

Ważny do:
2014-09-30

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125PE wraz z przyłączami i przełączeniami istniejących instalacji gazowych, planowanych do realizacji na działkach nr 67, 68, 109/1, 534, 616, 617, 618, 619, 620, 623, 624 w obrębie 6, w rejonie ul. B. Prusa w Stargardzie Szczecińskim,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-15

Ważny do:
2014-09-30

Ogłoszenie o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125/90PE wraz z przyłączami i przełączeniami istniejących instalacji gazowych, planowanych do realizacji na działkach nr 38, 46/8, 69, 71, 407, 426, 427/1, 427/2, 428, 430, 513, 528, 529, 530, 531, 532, 624 w obrębie 6, w rejonie ul. Rzeźniczej w Stargardzie Szczecińskim,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-15

Ważny do:
2014-09-30

Ogłoszenie o wydanej w dniu 29.08.2014r. decyzji Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński Nr 18/CP/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40PE, planowanej do realizacji na działkach nr 44 i 68/12 w obrębie 17, w rejonie ul. Sadowej w Stargardzie Szczecińskim,

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-09-15

Ważny do:
2014-09-26

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 77/5 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-12

Ważny do:
2014-10-06

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 15 września 2014 r. do dnia 06 października 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-09-09

Ważny do:
2014-09-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Tańskiego 10B/7 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-09-09

Ważny do:
2014-09-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/12 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-09-09

Ważny do:
2014-09-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Przedwiośnie 101/11 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-05

Ważny do:
2014-11-04

Informacja Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński o zamiarze rozpoczecia przebudowy drogi ul. Racławickiej w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-09-04

Ważny do:
2014-09-28

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 08 września 2014 r. do dnia 29 września 2014 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-08-29

Ważny do:
2014-09-22

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński informuje, że w okresie od dnia 28 sierpnia 2014 r. do dnia 17 września 2014 r. i w okresie od dnia 01 września 2014 r. do dnia 22 września 2014 r wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-08-04

Ważny do:
2014-09-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 1b/2 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2014-08-04

Ważny do:
2014-09-30

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert partycypacyjnych i wniosków o wynajem mieszkania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 11/20 w Stargardzie Szczecińskim

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard Szczeciński

Dodany:
2014-05-28

Ważny do:
2014-09-30

SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU MIAST I GMIN 2014 rok.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard Szczecinski, Wydział Informatyki