Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-19

Ważny do:
2018-12-10

Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Spółdzielczej, Niepodległości, Władysława Broniewskiego

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-16

Ważny do:
2018-12-11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o przystąpieniu do opracowania aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Stargard"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-16

Ważny do:
2018-12-10

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 19 listopada 2018 r. do dnia 10 grudnia 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-15

Ważny do:
2018-11-29

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, t.j.) uznając celowość realizacji zadania podaje się do publicznej wiadomości treść oferty złożonej w dniu 19 lipca 2018 r. przez Jednostkę Organizacyjną PZD Rodzinne Ogrody Działkowe im. MŁYNARZ, ul. Główna 10A w Stargardzie na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Pielęgnacja terenów zielonych"

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-15

Ważny do:
2018-12-06

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 6 grudnia 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-14

Ważny do:
2018-11-29

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 93/46 obr.6 ul.Żeromskiego 3 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-14

Ważny do:
2018-12-03

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 13 listopada 2018 r. do dnia 3 grudnia 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-13

Ważny do:
2018-12-13

"Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard w sprawie informacji Koła Łowieckiego „Daniel” o miejscu znajdowania się książki wpisów na polowanie indywidualne."

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-09

Ważny do:
2018-12-04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard o przystąpieniu do opracowania projektu "Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Stargard" oraz możliwości zapoznania się z projektem i wnoszenia uwag.
[aktualizacja 13.11.2018]

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-09

Ważny do:
2018-12-03

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 12 listopada 2018 r. do dnia 3 grudnia 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-09

Ważny do:
2018-11-22

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały i dowody w sprawie usunięcia drzew rosnących na terenie nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem 436/17 obr. 6, przy ul. Stefana Okrzei 9/ Bolesława Limanowskiego 30 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-08

Ważny do:
2018-11-30

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stargard o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Stargard”

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-06

Ważny do:
2018-11-23

Informacja o rozpoczętych konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-05

Ważny do:
2018-11-22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard zawiadamiającego strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa obiektów mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz budynków wielorodzinnych, wraz z układem dróg, parkingów, terenów zielonych, placów zabaw, ogrodzeń, oświetlenia zewnętrznego oraz niezbędnej infrastruktury sieciowej i przyłączeniowej na działkach nr ewid. 218/2, 218/3, 200, 205, 283/27, 283/20, 238, 219 w obr. 3 miasta Stargard przy ul.Nadbrzeżnej w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-11-02

Ważny do:
2018-11-26

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 05 listopada 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2018-10-30

Ważny do:
2018-11-20

Informacja o przystąpieniu do projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki”,

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-10-17

Ważny do:
2018-12-07

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu cmentarza w rejonie ulicy Spokojnej.

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki