Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia
Petycje

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Nadzór właścicielski
Kontrola rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Podstawowa kwota dotacji
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-16

Ważny do:
2018-09-07

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulicy Ceglanej.

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-16

Ważny do:
2018-08-06

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-16

Ważny do:
2018-08-06

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-13

Ważny do:
2018-08-03

Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę ul. Bolesława Krzywoustego w Stargardzie - dz. nr 120/9, 122/17, 183, 232, 230, 233/1, 234, 295/2, 298, 309/1, 309/2, 311/1, 470, 471, 495/7, 614, 616 obr. 11 m. Stargard

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-09

Ważny do:
2018-08-31

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Lotnisko

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-06

Ważny do:
2018-07-31

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia 30 lipca 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-04

Ważny do:
2018-08-24

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Spółdzielczej, Cypriana Kamila Norwida

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-03

Ważny do:
2018-07-18

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą nr 20 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-07-02

Ważny do:
2018-07-23

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia 23 lipca 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-06-28

Ważny do:
2018-07-16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard informujące o wydanej decyzji Prezydenta Miasta Stargard Nr 10/CP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV celem zasilenia w energię elektryczną zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 5/11 w obr. 15 w rejonie ul. Spokojnej, przewidzianej do realizacji na działkach o nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/10, 5/11, 48 w obr. 15 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-06-25

Ważny do:
2018-07-23

Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-06-25

Ważny do:
2018-07-16

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 16 lipca 2018 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-06-21

Ważny do:
2018-07-21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stargard w sprawie informacji Koła Łowieckiego „Głuszec” o miejscu znajdowania się książki wpisów na polowanie indywidualne.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2018-06-06

Ważny do:
2018-10-30

Komunikat o przeprowadzanej w okresie od czerwca do października 2018 roku akcji odkomarzania na terenach: parków, cmentarzy, skwerów/terenów zielonych, rowów melioracyjnych i kanałów na terenach miejskich w Stargardzie

Czytaj

 

Instytucja:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

Dodany:
2018-02-23

Ważny do:
2018-12-31

Informujemy, że w związku z przebudową ulicy al. Żołnierza zostaną wprowadzone zmiany tras dla linii komunikacyjnych 8,13,18,28.
Aktualizacja: 27.02.2018

Czytaj Pobierz
załączniki

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki