Zmiana kontrastu: Normalny | Wysoki

URZĄD MIEJSKI

Urząd Miejski
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Wydziały Urzędu Miejskiego
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego
Regulamin Urzędu Miejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi
Komunikaty
Konkursy
Oferty pracy
Statut Miasta
E-Urząd
Wybory
Sprawy społeczne
Zgromadzenia

FINANSE

Budżet Miasta
Sprawozdania finansowe
Obligacje
Majątek Miasta
Kontrole wewnętrzne Urzędu Miejskiego
Oświadczenia majątkowe

PREZYDENT MIASTA

Prezydent Miasta
Kolegium Doradcze Prezydenta Miasta
Kierunki działania Prezydenta Miasta
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta
Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta

RADA MIEJSKA

Rada Miejska
Kluby Radnych
Dyżury Radnych
Sesje Rady Miejskiej
Uchwały Rady Miejskiej
Stanowiska Rady Miejskiej
Interpelacje radnych
Zapytania radnych
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej

JEDNOSTKI PODLEGŁE

Przedszkola miejskie
Szkoły
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Księgi rejestrowe instytucji kultury
Miejski Zakład Komunikacji
Zarząd Usług Komunalnych

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Straż Miejska
Żłobek Miejski
Muzeum
Stargardzkie Centrum Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

SPÓŁKI MIEJSKIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard
Fundusz Poręczeń Kredytowych Stargard
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego
Ośrodek Sportu i Rekreacji

KOMUNIKATY

Instytucja:
Miejski Zakład Komunikacji

Dodany:
2016-07-29

Ważny do:
2016-08-15

W związku ze startem imprezy plenerowej „Zachodniopomorskie Mistrzostwa OFF Road – 2016” w dniu 05 sierpnia 2016 r. (piątek), w godzinach od 1700 do 2200 ul. Wyszyńskiego na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ul. Dworcową zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-28

Ważny do:
2016-08-11

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 8 lipca 2016r. decyzji Nr 12/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w parterze budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, na pomieszczenia oddziałów wychowania przedszkolnego oraz urządzenie placu zabaw dla potrzeb tych oddziałów, przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej numerem 119/2 w obrębie 6 przy ulicy B. Limanowskiego 7 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-28

Ważny do:
2016-08-22

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 22 sierpnia 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-27

Ważny do:
2016-08-18

Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-27

Ważny do:
2016-08-10

arta Informacji Publicznej nr 23/2016 TI dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Przetwarzanie odpadów na terenie istniejącego zakładu „STARMET” M.Buszko, K.Parnowski Spółka Jawna przy ul.Głównej 13 w Stargardzie Szczecińskim - działka nr ewid. 9/1 obręb 21 miasta Stargard Szczeciński- pismo znak:TI-II.6220.29.7.2014.3 z dnia 16.01.2015r., w zakresie

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-27

Ważny do:
2016-08-11

Obwieszczenie zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku wierzba rosnącego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 637/18 obr.9 osiedle Zachód A 2 w Stargardzie.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-26

Ważny do:
2016-08-09

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz dorocznych nagród artystycznych Prezydenta Miasta Stargard dla dzieci i młodzieży.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-25

Ważny do:
2016-08-05

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie na dz. Nr 12/1 w obrębie 11

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-25

Ważny do:
2016-08-05

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przeznaczonego na usługi oświatowe, obejmującego działki nr 326/6, 28/8, 29/8 w obrębie ewidencyjnym nr 19 miasta Stargard oraz koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku przeznaczonego na usługi oświatowe na tych działkach

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-22

Ważny do:
2016-08-06

Obwieszczenie, zgodnie z art. 10 § 1 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23 ze zm.), w związku z art. 83 a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz.1651 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania że w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego została wydana decyzja dotycząca usunięcia krzewów rosnących na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 580/1 obr. 9, w Stargardzie, ul. Przedwiośnie 13,15,17,19

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-25

Ważny do:
2016-08-16

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 16 sierpnia 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-20

Ważny do:
2016-08-10

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Podleśnej

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-20

Ważny do:
2016-08-10

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu położonego na wschód od ulicy Źródlanej

Czytaj Pobierz
załączniki

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-14

Ważny do:
2016-08-08

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 8 sierpnia 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-08

Ważny do:
2016-08-04

Obwieszczenie zawiadamiające społeczeństwo o postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07 marca 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: Montaż nowej instalacji lakierniczej i kabiny śrutowniczej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie zakładu Hydroline Poland Sp. z o.o. planowanego na działce nr ewid. 96/44 obr 23 miasta Stargard Szczeciński (pismo znak: TI-II.6220.27.7.2013.3). Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegała będzie na rozszerzeniu zakresu planowanego przedsięwzięcia w zakresie:Zwiększenia zdolności produkcyjnej oraz podniesienia konkurencyjności firmy Hydroline Poland Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych siłowników hydraulicznych w Stargardzie (dz.nr ewid. 96/44 obr 23 miasta Stargard.

Czytaj

 

Instytucja:
Urzad Miejski Stargard

Dodany:
2016-07-07

Ważny do:
2016-08-01

Prezydent Miasta Stargard informuje, że w okresie od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r. wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego:

Czytaj

 

Instytucja:
Złobek Miejski

Dodany:
2016-06-13

Ważny do:
2016-12-31

Dofinansowanie w ramach Programu „MALUCH – edycja 2016”

Czytaj

 

Instytucja:
Stargardzkie Tow. Budownictwa Społecznego

Dodany:
2016-05-30

Ważny do:
2016-12-31

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29 zaprasza do rokowań na nabycie: nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 32/3 o powierzchni 725 m2, położoną w obrębie 6 miasta Stargard przy ul. Okrzei.

Czytaj

 

ARCHIWUM

Urząd Miejski Stargard, Wydział Informatyki